Workshops med Bruce Frantzis i Sverige 2010

Vi har valt att inte längre arrangera workshops för Energy Arts då åsiktskillnader uppstod runt hur man bemöter elever. Vi hänvisar till någon annan sida.

Vi bad att bli borttagna  från Energy Arts Instructor listing den 13/9 2010 men så har ännu inte skett. Vi har gått ur organisationen.