Workshoplista vårterminen 2008

Levande Stillhet erbjuder följande workshops

Andliga Kampkonster II 27/1

Fortsättning på Andliga Kampkonster 1 för de som gick den. Detta är ur den Taoistiska traditionen för Andliga Kampkonster som Liu Hongjie lärde ut till sin elev Bruce Frantzis, och del av en urgammal och hel tradition med kunskap och precisa tekniker inom Andliga Kampkonster. Vi kommer även att diskutera applikationen av kris- och katastrofträning i vardagen för de elever som har meditation som huvudintresse.

Öppen för dig som gick AK1. Annars fråga läraren.

Hur man lossar vävnad – ny workshop – 3/2

Mer avancerad workshop. Vi kommer för första gången att titta mer i detalj på hur man lossar fysisk vävnad genom olika tekniker och olika qigongset. Kräver viss träningsnivå för att du ska kunna utföra teknikerna. Den här workshopen kräver att du har tillräckligt med erfarenhet för att kunna skilja mjuk från öppen, samt kunskap om två av de 16 Neigong: pulsing och outer dissolving. Fråga läraren. Bland annat till för att fördjupa Marriage of Heaven and Earth inför Bruce Frantzis besök i april 2008, men teknikerna ingår i både hälsoträning, meditation och kampkonster.

Meditation I 2/3

Basworkshop i meditationsträning. Vad är egentligen andlig träning? Hur lär du dig att hitta stillhet mitt i röran i ditt liv? På den här workshopen kommer vi att gå igenom sittande meditation och basteknikerna för hur du länkar det till din vanliga qigong-träning. Vi kommer också att tala om varför folk dras till andlig träning, och gå igenom säkerhetskunskaperna du behöver ha för att inte din meditationsträning ska tippa.

Meditation I är nödvändig för att kunna gå andra meditationsrelaterade kurser.

Uppföljning 1: Marriage of Heaven and Earth och Pulsing 4/5

Första uppföljningsworkshopen efter Bruce Frantzis workshop på Bäckaskogs Slott. Kommer att gå igenom materialet som han täckte, förklara det, gå igenom det, och skräddarsy det så eleverna förstår hur det är uppbyggt och hur man tränar det säkert. Kommer att täcka både Marriage, själva qigongsetet, och Pulsing, energitekniken man lär in i Marriage (Neigongprincip 7).

Måste ha varit med på Bäckaskogs Slott.

Uppföljning 2: Marriage of Heaven and Earth och Pulsing 25/5

Samma som föregående. Elever får endast närvara vid en av dem för att ge alla en chans att vara med.

Måste ha varit med på Bäckaskogs Slott.

Uppföljning 1: Dragon and Tiger Qigong datum ej satt än

Första uppföljningsworkshopen efter Bruce Frantzis workshop om Dragon and Tiger i Malmö. Vi kommer att gå igenom setet, informationen Bruce har lämnat ut, och skräddarsy för att göra det effektivt och säkert i sin uppbyggnad och för elevernas hälsa.

Måste ha varit med på Dragon and Tiger med Bruce Frantzis i Malmö. Denna är öppen endast för elever hos Levande Stillhet. Andra, öppna uppföljningsworkshoper kommer att erbjudas till de som var med i Malmö. För datum, se lappen du fick på workshopen.

Varje workshop varar från 10.00-18.00 med paus för lunch mellan 13.00-15.00. Ingen workshop är öppen för allmänheten. För att du ska få gå på dem måste du ha tränat minst till Fortsättning #3. Information kan fås från Daniel Skyle på Levande Stillhet, 044/21 28 85 eller info@levandestillhet.se. Vissa workshops är begränsade till vissa kunskapsnivåer, för andra kan det krävas att du har gått tidigare nivåer helt enkelt för att du ska få någon nytta av just den workshopen och inte ta skada av det som lärs ut. Lokal är vår vanliga sal på Norretullskolan om inte annat specificeras.