Levande Stillhets olika qigongset

Här kommer du att hitta en kort översikt över de olika qigongseten Levande Stillhet lär ut och hur vi bygger upp träningen för våra elever både i klasser och privatlektioner. Varje sektion kommer att inkludera en beskrivning av qigongsetet, vilka specifika träningstekniker det inkluderar, vilken intention det har, och vilka delar av de 16 Neigongprinciperna det arbetar med. Du kan läsa mer om de 16 Neigongprinciperna just under det namnet i sektionen Vad är qigong: texter. Notera att vi inte lär ut vissa av de här qigongseten till allmänheten utan först till elever som har kommit till träningsnivå för att kunna använda dem. Vi rekommenderar dig att börja med att läsa sektionen om Basträning, då det är den avgörande faktorn för hur effektiv qigong blir för din hälsa, och för hur långt din träning kommer att gå under ditt liv.

Tillägg: vi gick ur Energy Arts och slutade vara elev hos Bruce Frantzis år 2010, sedan det framgick att vi hade olika syn på hur man bemöter elever och hur man bör erbjuda dem en trygg träningsplats på kurser och workshops. För att hjälpa andra har vi ändå beslutat att lämna kvar texterna här nedan öppet tillgängliga med råd och träningsinformation inom hans system.

Välkommen hit.

 

 • Basträning och generell uppbyggnad i Levande Stillhets qigongträning: läs denna först
 • Bruce Frantzis qigongsystem: översikt
 • Ma Baoguo´s qigongsystem: översikt
  • Hunyuan Qigong
  • Ma Baoguo´s Chen Taiji
  • Ma Baouguo´s Hebei Xingyiquan
  Meditation
  • Meditation för hälsa
  • Meditation för ren andlig träning
  De Fem Elementen i Kinesisk Medicin och i klassisk qigong och meditation
 • Energianatomi: generell översikt
  • De Tre Dantian ("tan tian"/"hara"/"chakra"): människans styrande energicentra: bastext
  • De Tre Dantian: hur klassisk qigongträning bygger upp träningen inom de tre
  • De Tre Dantian: paralleller med nuvarande kunskap inom västerländsk vetenskap
  • De Tre Dantian i hälsa, andlig träning och i de Inre Stilarna
  • Baskunskaper om den Lägre Dantian i de Inre Stilarna Tai Chi, Xingyiquan och Baguazhang
  • Träning för "tredje ögat", den Övre Dantian: varningstext om farorna med sådan träning
  De Inre Stilarna: översikt (för längre texter om dessa, se sektionen Vad är Qigong: texter)
  Andra ämnen

  Murphy´s Law, full text