Spontan qigong

En undergrupp övningar i qigong täcks in under namnet "spontan qigong", en klumpig översättning av spontaneous qigong. Vi kanske hellre skulle kalla det "improviserad qigong", ungefär som det finns improvisationsövningar inom teatern. Spontan qigong tror jag personligen inte är något som är vanligt förekommande i Väst - det är nog vanligare att hitta i Kina. Vanlig qigong byggs upp steg för steg om det är en hel tradition, helt oberoende av stil, men spontan qigong karakteriseras av att den inte har de träningsstegen: utövarna plockar upp övningarna direkt från en grupps samlade energi eller från en lärare.