Kris- och katastrofträning: specifik qigong- och meditationsträning skräddarsydd för människor som arbetar under hot

Detta är både ett föreläsningsämne och ett ämne som vi lär ut på kurser och privatlektioner på Levande Stillhet. Det är baserat på våra egna erfarenheter av att arbeta under dödshot, med våld, eller i situationer där det krävs ett kallt huvud för att ge första hjälpen till människor i alla nivåer av skada. Teknikerna vi lär ut är tagna från kampkonstträningen i de Inre Stilarna och från taoistisk meditation och taoistisk qigong. Vi har även lärt oss flera av de här teknikerna av våra egna lärare som arbetat i extrema situationer och krigszoner; teknikerna fungerar. De har applicerats under extrem press och hot, både med livsfara för utövaren och andra, och de har fungerat om och om igen. En viktig del av dem är också att all träning vi lär ut under det här ämnet hjälper utövaren att rensa upp och läka sitt system efter händelsen, inte bara att hålla huvudet kallt och klart under den.

Följande inkluderas i materialet vi lär ut om kris- och katastrofträning. Detta är en översikt; ämnet kan fördjupas enormt mycket bortom detta, men fördjupas beroende på vilken sorts situation eller yrke det gäller. Allt material skräddarsys efter detta och efter personen/personerna som lär sig det och behöver applicera det i verkligheten. OBS: vi lär inte ut det här materialet om det inte finns konkret anledning till att personen/personerna behöver lära sig det för att använda det i sitt yrke/uppgift. Bland de yrken/uppgifter som är troliga här är bland annat hjälparbetare - t. ex. Röda Korset, Läkare Utan Gränser - militär, underrättelsetjänst, katastrofteam, polis, säkerhet, brandkår, ambulans eller liknande. Det är också tekniker som kan användas om man är tvungen att stå ut med förföljare eller hot om våld i sin vardag.

  • Tekniker för hur du släpper stress snabbt i en krissituation
  • Tekniker för hur du ändrar luddet i ditt huvud till att bli klar närvaro nu. Detta gör att du har lättare för att fatta rätt beslut
  • Tekniker för hur du ändrar tunnelseende till avslappnat vidseende igen. Detta minskar risken att någonting händer runt dig som utsätter dig eller andra för hot och som du annars skulle ha missat. Öppet synfält gör också att du kan bedöma situationen klarare och därigenom fatta bättre beslut. Teknikerna för ögonen slappnar även av ditt sinne
  • Specifika tekniker som gör att du ändrar ditt system till att påverka andra så som du vill
  • Tekniker med kommunikation och ankare från NLP som gör att du har lättare för att manipulera någon i en kris-/hotsituation så att de inte blir mer irriterade eller våldsamma
  • Specifika qigongövningar för dig som arbetar under längre tids hot eller i krigszoner. Det här materialet läker de områden i dig som en sådan position belastar mest, vilket gör att du både gör ditt jobb där bättre och läker ditt system snabbare när du väl är ute från området/jobbet och slipper släpa på det i din vardag, din hälsa eller i dina drömmar.

Materialet skräddarsys ytterligare beroende på vilken sorts arbetsuppgift du har. Tänk på att allt vi lär ut har testats och använts under extrema situationer, både av våra lärare och oss själva. Du kan nå oss för kurser eller föreläsningar på ämnet på info@levandestillhet.se eller 0046+(0)702/23 28 95.