Nyheter

Nyheter från april: Cricket Kemp kommer till Sverige i maj

Crickt Kemp kommer att hålla två utbildningar i Sverige i maj. Det ena är en öppen workshop i Kristianstad och det andra är en introduktion till hennes effektiva system för att lära barn med stavningsproblem att stava smidigt och lätt, Magical Spelling. Den senare kommer att vara för specialpedagoger i Skåne. Du kan anmäla dig genom att mejla oss på Levande Stillhet. Gör det gärna fort, då vi redan har anmälningar på workshopen, medan utbildningen för specialpedagoger är nästan full. Du kan läsa mer om det i sidomenyn under NLP och kommunikation, samt på hennes hemsida www.magicalspelling.org.

Nyheter från juni: Cricket Kemp planerar Sverigebesök och kommande ny artikel från engelska Tai Chi Chuan Magazine

Vi planerar ny svensk workshop med NLP-legenden Cricket Kemp från England under 2011. En ny artikel som Daniel Skyle publicerar i engelska Tai Chi Chuan Magazine, branschorganet för the Tai Chi Union of Great Britain, kommer också att läggas ut här om två månader när tidningen lämnat tidningsdiskarna. Den heter When have you changed enough? Some guidlines about practice and change och handlar dels om Taoismens träning i förändring, men också om hur folk som tränar Taiji, qigong eller de inre Stilarna och meditation sällan har koll på hur deras träning är uppbyggd, och ofta fortsätter träna yinträning eller yangträning långt efter att de faktiskt fått nog och borde ha skiftat för sin hälsas skull. Det gäller alltid balans: för mycket yinträning är lika ineffektivt som för mycket yangträning. Vi kommer som vanligt att lägga upp den bland Publicerade Artiklar med de andra Daniel Skyle publicerat inom ämnena.

 

Vi hoppas att du har en bra sommar.

Nyheter från september: Levande Stillhet arrangerar inte längre workshops för Bruce Frantzis, Cricket Kemp åter till Sverige och ny video

Hösten tar sin början. Vi går in i tiden för Metallelementet som du kan läsa mer om under Levande Stillhets Kurser, med text om de Fem Elementen. Du hittar också lite info om det i den längre texten om Xingyi under Vad är Qigong: texter. Vi har valt att inte längre arrangera workshops eller kurser för Bruce Frantzis och Energy Arts, pga av olika åsikter om hur man bemöter elever. Vi är inte heller längre representanter eller elever till Bruce Frantzis och Energy Arts. Vi hänvisar därför till andra hemsidor. Den erfarna NLP-läraren Cricket Kemp återvänder till Malmö för kurser i november - du hittar den informationen i vår sektion om NLP. Först en unik endagskurs om tekniker för Hur man hanterar jobbiga människor, sedan en Introduktion till NLP på helgen.

Cricket Kemp är en engelsk NLP-lärare som var med och grundade The Professional Guild of NLP.(http://www.professionalguildofnlp.com/who.php) där man bland annat har högre krav än fältet i allmänhet på mängd timmar med lärare för olika kurser, för att på så sätt erbjuda bättre kvalitet. Cricket Kemp är även pionjär för hur man lär barn med stavningssvårigheter att stava lätt och enkelt genom det hon kallar Magical Spelling (http://www.magicalspellinglimited.com).

För dig som är intresserad av Xingyi har vi lagt upp en ny video: en unik film av nuvarande släkting till Li Luoneng, mannen som ändrade Xinyi till att bli Xingyi. Du hittar den i sektionen Kortare text om Xingyi med video under Vad är Qigong: texter. Vi hoppas du har en bra höst.

Nyheter från maj: föreläsningar och kommande unik hemsida om Taoismen!

Medan vi hoppas att våren verkligen kommer på riktigt och tar sommaren med sig hit, så har vi börjat planera den första hemsidan om Taoismen på svenska. Den kommer att vara uppe i sin första version under vintern 2010 - texterna om Taoismen kommer att ligga kvar här, men den nya sidan blir ett fokus för Taoismen och fördjupningstexter om hur en av världens äldsta andliga traditioner fungerar. När du börjar bli nyfiken på att kika närmare hittar du den nya sidan på www.taoism.se.

Detta är programmet för våra föreläsningar under C4-dagarna 2010. Samtliga föreläsningar görs i samarbete med Folkuniversitetet.

  

Introduktionsföreläsning om NLP och kommunikation 15/7, 18.30

 Hur fungerar kommunikationsträning? Om du vill förbättra din förmåga att kommunicera med arbetskamrater, andra företag eller bara din omgivning, vad finns det för verktyg du kan använda till det? Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet i samarbete med Folkuniversitetet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95. www.levandestillhet.se

 

Föreläsning om Taoismen 16/7, 18.30

 Taoismen är en av världens äldsta andliga traditioner och den äldsta qigong-traditionen i Kina. Vi kommer att prata om vad Taoismen är, vad den har för synsätt på andlig träning och hur äkta meditationsträning är uppbyggd. OBS: den här föreläsningen innehåller en spännande nyhet för 2011. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet i samarbete med Folkuniversitetet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95. www.levandestillhet.se, www.taoism.se

  

Kommunikation för dig som har människorelaterade jobb 17/7, 18.30

 Hur fungerar kommunikation mellan människor? Vad finns det för saker som är bra att tänka på, och hur kan du börja bli bättre på att kommunicera med kunderna och klienterna som du träffar? Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet i samarbete med Folkuniversitetet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95. www.levandestillhet.se 

 

Nyheter från mars: ny artikel och Bruce Frantzis i Sverige 2010

Vi har nu lagt upp en ny artikel bland Publicerade Artiklar, The Unawareness of Bieng Present, som handlar om teknikerna för hur man upptäcker gap och ökar närvaro i traditionell Tai Chi, qigong, Inre Stilar och meditationsträning. Den publicerades i Tai Chi Chuan Magazine, facktidningen för the Tai Chi Union of Great Britain.

Tai Chi-mästaren Bruce Frantzis kommer till Malmö i september 2010. Du kan nu läsa allt om workshopen under den titeln i sidomenyn. Frantzis kommer att fokusera på själva kärnan i klassisk Tai Chi, sekvensen Grasp Sparrow´s Tail, som är ett av de viktigaste träningssätten man inom traditionell Tai Chi. Tänk på att anmäla dig i tid om du vill ha en plats. Under informationen om workshopen hittar du även video som visar flera exempel av Grasp Sparrow´s Tail inom olika Tai Chi-stilar utfört av olika mästare.

 

Nyheter från december: ny text om I Ching - Yijing - nu uppe!

I Ching - som egentligen skrivs Yijing - är Taoismens bibel. Det är den äldsta taoistiska klassikern och den har genomsyrat Kinas kultur, konst, statsapparat och både Taoism och Konfucianism i snart 3000 år. Trigrammen och hexagrammen i Yijing och all träning i bianhua, förändring, är också det som ligger till grund för flera kinesiska kampkonster, framförallt de Inre Stilarna, Neijiaquan.

Som del i vår serie om Taoismen och dess kompletta gamla tradition och texter, ligger nu den här texten om I Ching uppe. Längre fram kommer du att hitta den, samt mycket annan information om en av världens äldsta andliga traditioner på sin egen hemsida www.taoism.se.

Du hittar texten om I Ching i sektionen Vad är Qigong: texter. Med detta vill vi även passa på att önska Levande Stillhets elever en God Jul 2009.

 

Nyheter från oktober: I Ching - Yijing - ny text kommer om Taoismens kärna

Snart kommer vi att lägga upp en ny introduktionstext till Taoismens äldsta klassiska text, I Ching (som egentligen ska skrivas Yijing). Yijing är del av det absoluta hjärtat av träning inom Taoismen, och med den här texten inleds vår fördjupning av Taoismen och dess texter här på Levande Stillhet. Alla texter från Taoismen har tre lager: själva texten, vad orden faktiskt innebär, och till sist, den djupaste nivån, vilka träningstekniker som orden är kod för. Enormt få i Väst kan annat än nivå ett, vilket tyvärr gör att texterna ofta missförstås eller feltolkas. Den nya texten om I Ching kommer att ligga under sektionen Vad är Qigong: texter och du hittar den där innan jul.

Nyheter från oktober: efter workshoperna, mer om Taoismen och Bruce Frantzis 2010

Qigongmästaren Bruce Frantzis besök gick hemskt bra. Vi vill tacka all er som var med och tacka för er uppskattning i det han lärde ut. Det kommer att bli en workshop i Sverige 2010, och den kommer att placeras i Malmö. Den kommer att vara en förjdupning av Tai Chi, där Frantzis, som är traditionsbärare i Wu Tai Chi och som har tränat de andra, kommer att lära ut den inre fyllningen som ska finnas i alla Tai Chis rörelser och former, men som idag ofta har försvunnit så att de flesta lärare inte längre kan den. Mer om detta kommer du att hitta på hemsidan under nästa år.

Håll ett öga öppet så kommer du att hitta mer om Taoismen här på hemsidan, samt en artikel om basteknikerna för närvaro och sinnesanvändning i klassisk Tai Chi. Vi på Levande Stillhet hoppas att du har en bra höst.

 

Nyheter från augusti: Bruce Frantzis workshops i Sverige 2009 samt uppdateringar av sidorna skrivna för Fightermag.se med nya videoclip och texter. OBS: ny sektion om push hands i Tai Chi!

Qigong- och meditationsmästaren Bruce Frantzis återvänder till Sverige i år med två evenemang. Workshopen i Malmö kommer att vara det medicinska qigongsetet Dragon and Tiger. Workshopen med Bruce Frantzis i Stockholm är en unik introduktion till en sällan sedd sida av kinesisk medicin i form av teknikerna som skyddar dig och din hälsa om du varje dag arbetar med människor som är sjuka eller under stark känslomässig press. Du hittar detaljer för båda i sidomenyn, men vi vill bara påminna dig om att boka i tid då antalet platser är begränsade. Vi uppdaterar även våra videosidor kontinuerligt. Under texterna Daniel Skyle skrev för Fightermag.se lägger vi in olika handplockade videoclip som är representativa för extremt hög skicklighetsnivå inom Baguazhang, Tai Chi och Xingyi. OBS: detta sker inte med texterna på Fightermag.se utan endast med versionerna på www.levandestillhet.se/vad_ar_qigong. Vi hoppas du har nytta av dem. Senare nyhet: vi har nu efter upprepade förfrågningar lagt upp en unik text om push hands och partner- och energiträningen i de Inre Stilarna. Du hittar den bredvid de andra texterna med videoclip under Vad är Qigong: texter. Välkommen in.Nyheter från maj: Daniel Skyle till Skye Storytelling Festival 2009, ny artikel om I Ching och runor, samt nyheter om NLP HT2009

Daniel Skyle kommer att vara en av de inbjudna berättarna på Skye Storytelling Festival i Skottland i år, och kommer där att berätta både keltiska, nordiska och kinesiska traditionella berättelser. Han bjuds in av sin lärare, George MacPherson, som är den ansvarige för festivalen. Du kan nu även hitta en ny artikel om jämförelser mellan tecknen i den kinesiska Yijing (I Ching) Förändringarnas Bok, skandinaviska runor och kelternas ogham i sektionen Vad är Qigong: texter. Cricket Kemps besök i Malmö var enormt lyckat och vi ser fram emot den NLP Practitioner hon och andra lärare under henne kommer att starta i Malmö i slutet av november 2009. Vi var också mycket glada att kunna erbjuda projekt Elektra gratis platser på workshopen för deras fantastiska arbete med information mot hedersvåld i Sverige. Dagen innan NLP Practitionerkursen startar kommer Cricket även att hålla en endags workshop med tekniker om hur man hanterar jobbiga människor. NLP har många verktyg att erbjuda för det, och workshopen är riktad till dig som har ett människo- eller service-yrke eller känner att du behöver kunna hantera jobbiga människor bättre i din vardag. Vi kommer även att erbjuda en Introduktion till NLP på två dagar i Stockholm i oktober 2009. Mer nyheter om det och läraren, Martin Reed, som är elev till Cricket, kommer du att hitta här senare.Nyheter från mars och framåt: samarbetspartner i Malmö skiftar till Studiefrämjandet, endast ett fåtal platser kvar för Introduktionen till NLP, första anmälningarna inne till NLP Practitioner i Malmö 2009 samt samarbete med Aluma

På grund av kommunikationssvårigheter med ansvariga har vi nu bytt till Studiefrämjandet Malmö som samarbetspartner för föreläsningar och kurser. Introduktionen till NLP med Cricket Kemp kommer även att hållas i deras lokaler. Det finns nu endast en handfull platser kvar på hennes workshop, något vi är mycket glada för. Och vi är enormt stolta att kunna hjälpa Aluma, de hemlösas tidning, på deras Malmöredaktion med gratis träning i NLP med Cricket Kemp, träning skräddarsydd efter deras lösningar och deras fantastiska arbete. Du kan läsa mer om Aluma här: http://www.aluma.nu och om föregångaren till dem, Big Issue i London, här: http://www.bigissue.com. Workshoperna med Bruce Frantzis har nu börjat ta in de första anmälningarna inför oktober, och du hittar alla detaljer runt dem om du klickar i sidomenyn. Tänk på att vi nu också har fått in de första anmälningarna till den NLP Practitioner som vi anordnar i Malmö start hösten 2009. Vi hoppas att du har en bra vår, och använder växtkraften i den för att få gamla projekt att komma igång eller stillstående energi i ditt liv att ta ett första steg framåt till att skifta.Föreläsningen i Malmö på Folkuniversitetet är inställd

Vi beklagar att föreläsningen om kinesisk medicin och qigong i Malmö den 11/3 är inställd. Vi kommer att byta samarbetspartner i Malmö, och återkommer om våra föreläsningsserier när nya datum är satta.Nyheter från februari och framåt: föreläsning om kinesisk medicin och qigong i Malmö med Folkuniversitetet, kurs i NLP, Cricket Kemp och nya texter

Vi kommer att samarrangera en föreläsning om kinesisk medicin och qigong i Malmö den 11/3. Tänk på att anmäla dig i tid om du vill ha plats, och för att göra detta ringer du direkt till Folkuniversitetet Malmö. Du hittar länken här nedan. Vi har också fortfarande kvar ett fåtal platser till workshopen i NLP i Malmö i april med Cricket Kemp, men de börjar bli färre. Vi har nu lagt upp information om henne och hennes företagskonsultationer hon kommer att göra i Malmö samtidigt som hon är på besök, och du hittar det i sidomenyn under NLP och kommunikation. Till sist så kan du nu äntligen få läsa hela artikeln som publicerades över två nummer i engelska Tai Chi Chuan Magazine, och som handlar om hur man bygger upp träningen i klassisk Tai Chi med hög kvalitet. Den hittar du under Publicerade Artiklar i sidomenyn. Slutligen så kommer också mer information snart att komma upp om Bruce Frantzis föreläsningar och workshops i Sverige 2009. Håll ögonen öppna - och ha en bra vår!

http://www.folkuniversitetet.se/templates/Arr.aspx?id=149999&LeftMenuPag...Nytt år och en ny vår: nyheter från 2009 och framåt. Kurs i NLP, platser kvar för Cricket Kemps första workshop i NLP i Sverige, och nya texter och artiklar

Första nyheten är Levande Stillhets introduktionskurs till NLP, som startar i februari. Den är just nu endast öppen för nu studerande elever hos oss. Men i april kommer Cricket Kemp för att hålla sin första workshop någonsin i Skandinavien, och det är hennes kurser som kommer att vara startskottet för flera unika föreläsare och utbildare som vi plockar hit till Sverige. Del II av översiktsartikeln om den klassiska träningen inom Tai Chi kommer att publiceras snart i England, i Tai Chi Chuan Magazine, och när båda delarna av den tiosidiga artikeln är ute kommer vi även att lägga upp den här på hemsidan under Publicerade Artiklar. I den kan du läsa om uppbyggnaden som finns i alla genuina traditionslinjer i Tai Chi, och en hel del om energi-arbetet och den strukturella basträningen som bör ingå även i Tai Chi för hälsa. För dig som är intresserad av de Inre Stilarna som kampkonst har vi också fördjupat de korta introduktionstexterna för Fightermag.se som vi lagt upp här med fler videos, både för Tai Chi, Xingyiquan och Baguazhang. På G bland sidans texter är följande: mer fördjupning av NLP, bland annat om de retoriska tricken hatmånglarna använder när de vänder samhällen mot sig själva, vare sig de är nynazister i Sverige eller folkmördare i Rwanda; mer om Taoismen och andlig träning, samt säkerhetsprinciperna för så kallad "psykisk träning", och förhoppningsvis vår långa översiktstext med introduktion till traditionell kinesisk medicin. Med detta hoppas vi att du har ett riktigt bra 2009.Nyheter från slutet på december och framåt: God Jul, lycka till med att steg för steg bli en mer positiv faktor i din omgivning, och Bruce Frantzis 2009

Julen är här om några dagar. Vi hoppas att du har haft ett bra år. Tänk på att "bra" sällan registreras som bra i oss. Titta hellre bakåt under året och kolla om du nu är friskare, mer balanserad och klarare än vad du var förra midvintersolståndet (21ste december, den egentliga julen). Det brukar ha skett en större förändring än man tror - eller en liten förändring som kanske är enormt stor beroende på hur tufft ditt år har varit. Vi har börjat aktivera NLP-sidan mer, och du hittar nu nya texter där om reframing och ett kort intro till hur du känner igen psykopater på deras beteendemönster. Du hittar nu också basinformation om Bruce Frantzis 2009 i sidomeny, samt pdf med all information om Cricket Kemps NLP-introduktion i Malmö i april 2009. Tänk på att den sistnämnda har begränsat antal platser, så anmäl dig gärna i gott om tid. Med detta önskar vi på Levande Stillhet en God Jul och ett Gott Nytt År. Nästa år är en helt ny cykel i den kinesiska zodiaken, och vi får se vad det innebär för oss alla. Lycka till.Nyheter från oktober och framåt: skvaller om kommande och unika domäner om Kinesisk Medicin, Baguazhang och Taoismen, om föreläsningen om Kinesisk Medicin med Folkuniversitetet i Malmö, och texter om Taoismen som aldrig tidigare gjorts tillgängliga i Sverige

Nu börjar hösten verkligen blåsa upp runt oss, och vi rör oss in i Elementet Metall i Kinesisk Medicin, med all dess påverkan på lungor, luftvägar, hud, ryggrad och wei qi, vars styrka är ditt skydd mot vind. Längre fram kommer skiftet till vintern och Vattenelementet, där vi egentligen borde vila vårt system så mycket vi kan, för det är den vilan som avgör vår hälsa för hela nästa år. Först vid jul kommer det ursprungliga julfirandet vid midvintersolståndet, den 21 december, som representerar Eldelementet inuti i Vatten, värmen och glädjen som gör att Vatten rör på sig och blir gladare för livsnjutning istället för rädsla. Den ursprungliga versionen inkluderade förstås inte så här mycket stress som vi har nu; i vårt samhälle bränner folk upp en stor del av nästa års energi på att springa runt i julkaoset. Men, vem vet, vi kanske lär oss på nytt här igen så småningom.

Nästa föreläsning i vår föreläsningsserie i Malmö handlar om Kinesisk Medicin i dess ursprungliga form. Den är den 1/11, 18.30, och samarrangeras med Folkuniversitetet i Malmö i deras lokaler. Du hittar information om den längre ner på den här sidan. Det kommer att bli en spännande föreläsning med information som få känner till i Sverige, så ta dig gärna tiden att hänga med på den. Vi har också flera texter länkade till den i sektionen Vad är Qigong: texter.

Vi har nu börjat lägga ut nyskrivna och unika texter om Taoismen här på sidan. Det kommer att bli många av dem längre fram tack vare att vi har material från tre levande taoistiska traditionslinjer i vår egen träning. Den nu Levande Taoismen skiljer sig enormt från den urvattnade versionen som spridits här i Väst och som kallas Filosofisk Taoism, och bara består av folk som har översatt de klassiska texterna, ofta från engelska källor utan att veta någonting om deras precisa innebörd eller länk till andlig träning.

Dagens stora nyhet är de kommande domänerna. Vi kommer längre fram att aktivera och sakta börja fylla www.taoism.se, www.baguazhang.se, www.classicalchinesemedicine.se, samt vår kommande sajt inriktad på NLP, kommunikation och förändringskonsultation - www.smallchange.se. Vi hoppas att du har lika mycket glädje av dessa längre fram som www.levandestillhet.se har gett dig än så länge. Den här sidan fortsätter att finnas, så oroa dig inte; de andra är bara specialiserade inriktningar för fördjupning.

Med detta önskar vi dig en trevlig höst, och dagens tips är att du börjar överväga litgrand om det faktiskt går att ta det lugnare den här vintern, kanske lite lugnare inför julen, så att du behåller mer av din energi till ett klarare, friskare 2009.Nyheter från september och framåt: föreläsningsserie i samarbete med Folkuniversitetet i Malmö om Qigong den 27/9, nya texter på hemsidan - unik text om hur skräddarsydd qigong fungerar - unik text om den faktiska utbildningstiden akupunktörer har i Väst - unik text om vad som händer när dålig västerländsk vetenskap försöker bedöma kinesisk medicin - mer om NLP-föreläsningen med Cricket Kemp i Sverige samt debattartikel om riskerna med akupunkturbehandling på barn

Glad höst. Nästa föreläsning är nu på lördag i samarbete med Folkuniversitetet Malmö och handlar om Qigong; vad det är, hur det är uppbyggt, vad den inre formen är i Qigong som faktiskt ger den fulla hälso-effekten, och mycket runt alla missförstånden som uppstår i Väst på grund av kort träningstid hos lärarna. Programmet för de andra föreläsningarna i samma serie kan du hitta lite längre ner på den här sidan. De kommer att handla om Kinesisk Medicin och sedan, den sista, om traditionell meditationsträning och hur den är uppbyggd. Det finns fördjupningstexter länkade till varje föreläsning för att ge åhörarna chansen att lära sig så mycket om ämnet som möjligt. Vi har nu också lagt ut fyra korta texter om de Inre Stilarna, om Taiji, Xingyiquan och Baguazhang, i samarbete med Fightermag.se. I dem har vi också inkluderat videoklipp av representativt skickliga mästare inom varje stil för att ge dig en klar referens. De ligger i sektionen Vad är Qigong: texter. I samma sektion hittar du också vår unika översiktstext om hur skräddarsydd qigong fungerar. Detta är den äldsta mest kompletta versionen av qigongträning, och i den skräddarsyr läraren träningen efter eleven, vilket är det gamla sättet att lära ut som sedan försvunnit allt mer i takt med flöjtmusik och stora klasser. Du hittar dessutom två nya texter i samma sektion som handlar om den faktiska utbildningstiden akupunktörer i Väst har och jämför den med de sex åren akupunkturläkare har, och en om hur du objektivt bedömer kunskapsnivån hos qigonglärare. Kanske mest intressant är också den nya texten När dålig västerländsk vetenskap möter den kinesiska läkarvetenskapen som bland annat tar upp det problemet, men också går igenom den kinesiska läkarvetenskapens historia, klassiska medicinska texter, och flera av de medicinska upptäckterna de gjorde i Kina tusen år innan vi "upptäckte dem" här i Väst. Den här texten ingår i Levande Stillhets Informationsprogram som har målet att höja kvaliteten på kinesisk medicin i Väst. Vi har nu också börjat ta in anmälningarna till introduktionsworkshopen i NLP med Cricket Kemp i april 2009, och du hittar mer om det i sektionen om NLP i sidomenyn. Vill du så har du en pdf om hennes workshop här under. Till sist, och helt nytt, har vi också lagt in en kommentar till den nya domen mot en akupunktör för behandling av kolik hos ett spädbarn. Du kan läsa artikeln och kommentaren på den här länken: Klicka här för att läsa originalartikeln. Annars - med alla nya texter och kunskap - välkommen in och läs.

(pdf NLP)Nyheter från augusti och framåt: föreläsningsserie om qigong och traditionell kinesisk medicin i Malmö hösten 2008, samt nya texter på hemsidan, bland annat unik text om Taoismen: nyheter om workshops i NLP med NLP-legenden Cricket Kemp från England under 2009

Nästa stora händelse är vår föreläsningsserie i samarbete med Folkuniversitetet i Malmö nu hösten 2008. Vi kommer att erbjuda tre föreläsningar som alla är inriktade på lite olika fasetter av kinesisk medicin och qigong. Du hittar även föreläsningsseriens detaljer tryckta i deras kurskatalog, och i detalj här nedan. Vi har nu också lagt ut tre fördjupningstexter om mer avancerad energiträning, dels om de Tre Dantian och hur de ingår i klassisk qigongträning, dels om de mycket missförstådda ämnena sexuell qigong och sexuell meditation. Du hittar alla tre översiktstexterna i sektionen Levande Stillhets Kurser: qigongseten vi lär ut.. Vi har nu inlett ett samarbete med NLP-lärarinnan och legendaren Cricket Kemp från England, och Cricket kommer att komma till Sverige för att hålla kurser med start våren 2009. Hon har trettio års erfarenhet av NLP, och har arbetat med det alltifrån för att lära skolbarn att stavning lättare till att vara konsult i många år för internationella företag. Vi kommer att lägga ut detaljer om detta längre fram. Den sista nya texten vi lagt ut är också den unik: för första gången någonsin skriver någon i Sverige om Taoismen i sin nu levande form, inte bara som citat ur böcker. Du hittar en grundläggande introduktionstext till vad Taoismen är och hur den är uppbyggd under Vad är qigong: texter.

Och annars – ha en bra sommar.Levande Stillhets Föreläsningsserie med Folkuniversitetet Malmö hösten 2008

Föreläsning om Traditionell Qigong 27/9 18.30

Vad är qigong? Hur fungerar det? Lär dig om skillnaden på de 2000 olika stilarna inom qigong, och hur de gamla traditionerna inom det skräddarsyr qigongträning för att ge dig full potential för din hälsa. Vissa stilar fungerar bra för en del hälsoproblem men inte för andra. Lär dig om detaljkunskaperna i den inre formen som är fyllningen all qigong och Tai Chi måste ha för att ge dig full och säker effekt för din hälsa. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet, lärare på heltid i qigong och meditation och elev till formella traditionsbärare inom ämnet. För mer information, ring 0702/23 28 95

Inträde: 100:-. Förbokning av platser sker på Folkuniversitetet Malmö.

Fördjupningstext på hemsidan: Traditionell Qigong - bastext, i sektionen Vad är Qigong: texter.

Föreläsning om traditionell meditationsträning 15/10 18.30

Vad är meditation egentligen? Varför är det ett så stort missförstånd i Väst på skillnaden mellan meditation för hälsa och meditation för andlig träning? Och varför är de gamla traditionerna så noga i hur du bygger upp träningen? Meditation kan ge dig en stabil teknik för att få mer klarhet och liv i din vardag, varje dag, under hela ditt liv. Föreläsning med Daniel Skyle från Levande Stillhet, som tränat meditation i tjugo år och som ingår i traditionslinjer inom Taoismen, en av världens äldsta andliga traditioner och den äldsta qigongtraditionen i Kina. Daniel Skyle, Levande Stillhet. För mer information, ring 0702/23 28 95.

Inträde: 100:-. Förbokning av platser sker på Folkuniversitetet Malmö.

Fördjupningstext på hemsidan: ”Traditionell meditation - bastext”, i sektionen Vad är Qigong: texter och texten ”Levande och döda meditationstraditioner” i samma sektion.

Synen på bra hälsa och livskvalitet i Kinesisk Medicin 1/11 18.30

Kinesisk medicin har mycket bredare och djupare syn på vad hälsa och livskvalitet är än vad vi har just nu i Väst. Mycket lite är känt om den traditionella kinesiska medicinen i sin gamla form, och få människor vet hur mycket den kan erbjuda och att äkta akupunkturläkare har fem års heltidsstudier på universitet i Kina. Vi kommer att prata om hur inställningarna är uppbyggda inom akupunktur, qigong och traditionell kinesisk medicin. Föreläsningen kommer att inkludera kommentarer specifikt för vårdpersonals hälsosituation. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. För mer information, ring 0702/23 28 95.

Inträde: 100:-. Förbokning av platser sker på Folkuniversitetet Malmö.

Fördjupningstext på hemsidan: Traditionell Qigong - bastext, i sektionen Vad är qigong: texter, fördjupningstexten Fysiskt frisk är inte samma sak som levande, samt texten Stresshantering – hjälpsamma bastips.Mycket lyckad föreläsningsserie på Kristianstadsdagarna - kommande föreläsningsserie om qigong och kinesisk medicin ihop med Folkuniversitetet Malmö hösten 2008: och unik fördjupning om energimässig träning med de Tre Dantian

Vi vill tacka våra lyssnare för deras intresse för föreläsningsserien under Kristianstadsdagarna. Av de sex var 18 lägsta åhörarantal, medan två toppade på 31 vardera, och resten låg däremellan, vilket är mycket strongt för julidagar med värme under Kristianstadsdagarna. Vi tackar för intresset. Nästa föreläsningsserie kommer också den att samarrangeras med Folkuniversitetet, men den här gången med föreläsningar om qigong och kinesisk medicin i Malmö hösten 2008. Program kommer längre fram, men finns också tryckt i deras kurskatalog för Malmö.

Vi har nu också lagt ut en fördjupningstext om mer avancerad energiträning, och den handlar om människans styrande energicentra, de Tre Dantian. Du hittar den under sektionen Levande Stillhets Kurser, och sedan Qigongseten vi lär ut. Dessa kallas även chakran inom Yoga (inte exakt samma; se texten) och ett av dem refereras till som hara i japanska stilar. Texten är en översikt på vad de är, hur de fungerar, hur uppbyggnaden runt träningen med dem ser ut i klassisk och traditionell qigongträning, samt med varningar om de mycket konkreta farorna med träning speciellt inriktad på den Övre Dantian, som inom New Age brukar kallas "det tredje ögat". Vi på Levande Stillhet kommer att fortsätta att publicera unika texter med information om de äldsta och mest kompletta traditionslinjerna i ett försök att se till så att de inte vattnas ur helt i Väst. Vi hoppas att du har samma inställning som vi. Bland kommande texter är en mycket grundlig översiktsartikel på 10 sidor om basträningen som bör finnas i alla stilar av Tai Chi. Den kommer att publiceras över två nummer i brittiska Tai Chi Union Magazine, och läggs senare ut här på hemsidan under Artiklar.

Välkommen in.För att fördjupa föreläsningsserien på Kristianstadsdagarna 2008: nya texter om NLP utlagda på sidan

För att ge åhörare chansen att fördjupa föreläsningarna vi erbjuder i vår föreläsningsserie på Kristianstadsdagarna så har vi skrivit och lagt ut flera nya texter om NLP och om vad den träningen kan göra för dig. Du hittar en text om grundläggande kommunikation - Kommunikation - konsten att hjälpa, plus en fördjupning på den som handlar om klart språk. Med klart språk vill du inte bara bli skickligare på kommunikation, utan här bryr du dig verkligen om hur positiv effekt du har på din omgivning. Den fördjupningen hittar du i texten Kommunikation fördjupat: klart språk och metaspråk - hur vill du påverka andra?. Här finns också en text om en enormt viktig del av NLP som heter ekologi, vilket innebär att du alltid kollar hur förändringarna i ditt liv påverkar din omgivning. Det är en säkerhetsspärr som sätter in ett etiskt system i sättet du förbättrar ditt liv och andras. Den texten heter Ekologi - hur du kollar att ditt liv och din utveckling är ett träd som går ihop med resten av skogen. Ytterligare en fördjupning på NLP´s principer finns i vår unika text om hur du kontrar manipulation och mobbare. Det är tyvärr ett viktigt ämne idag, och NLP har en bred palett med tekniker för hur man lär sig märka och kontra manipulation som är skadlig eller farlig för en själv. Den texten ligger i samma sektion om NLP som de andra. Föreläsningarna som är kvar nu är den om Taoismen och hur äkta meditationsträning är uppbyggd, på onsdag kväll 18.30, sedan föreläsningen om hur kinesisk medicin arbetar med livskalitet och hälsa på torsdag kväll samma tid. Tänk på att vi i den också kommer att ta upp specifikt hur kinesiska läkare och sjuksköterskor använder behandlingarna på sig själva för att rensa upp sin egen hälsa så att patienterna inte sliter på den. Den sista föreläsningen är den om NLP, och då är det på lördag kväll 18.30. I den tar vi upp grundtekniker och inställningar inom NLP, samt hur du kan använda det för att förbättra din kommunikation, tankeförmåga, och sätt att hitta lösningar på problem i ditt liv. Samtliga föreläsningar är gratis, och i samarbete med Folkuniversitetet Kristianstad. Du hittar hela serien längre ner i den här sektionen, eller i tryck i det officiella programmet.

Välkommen.Nya och unika texter på hemsidan: om äkta andlig träning, om qigongövningen stående meditation, om den sällsynta kamp- och meditationsstilen Baguazhang, om Levande Stillhets Basträning, om kommunikation och ekologi med NLP och äntligen de kompletta texterna om qigongseten vi lär ut samt föreläsningsprogrammet till Kristianstadsdagarna 2008

Den här gången har vi lagt ut flera texter som är helt unika, och som erbjuder information som aldrig någonsin publicerats förr i Sverige eller i Skandinavien. Den längsta handlar om den unika och fantastiska kampstilen och meditationsstilen Baguazhang, vars träning är del av själva kärnan inom gammal Taoism. Det är i den utövaren lär sig att på allvar göra förändring fysiskt, och börja förstå det så att det går att lägga in i sittande meditationsträning. Texten heter Baguazhang - livvakternas kampstil och kärnan av förändring, och går att hitta i sektionen Vad är qigong: texter. Det leder oss vidare till nästa text, som handlar om hur gamla traditionslinjer är uppbyggda, och om den enorma skillnaden mellan levande traditioner och de brutna och döda traditioner som tyvärr är vanligast att hitta i Väst. Texten heter Kärnan i andlig träning: levande och döda traditionslinjer och ligger i samma sektion som den föregående. Vi har även skrivit klart texten om hur basträningen inom äkta qigong, meditation och kampkonster är uppbyggd, och den hittar du under sektionen Levande Stillhets Kurser, och den heter Basträningen på Levande Stillhet. Vi har dessutom skrivit klart översikten över qigongsystemet en av våra lärare lär ut, den taoistiske mästaren och qigongmästaren Bruce Frantzis, och du hittar den fulla översiken över dem i samma sektion som texten om basträning. För dig som vill lyssna på information om traditionell, äkta qigong och traditionell meditation, så är du välkommen att gå på vår föreläsningsserie på Kristianstadsdagarna 2008, som är del av Levande Stillhets Informationsprogram i samarbete med Folkuniversitetet Kristianstad. Vi kommer även att hålla en liknande hösten 2008 i Malmö, också i samarbete med Folkuniversitetet där.

Och vi på Levande Stillhet hoppas att ni har en bra sommar.

Nya texter: om det medicinska qigongsetet Dragon and Tiger, om taoistisk qigong, orginaltexten om energiskador för Wikipedia 2008, en text med träningsråd skriven för dig som var med i Malmö för hur du tränar det medicinska qigongsetet Dragon and Tiger, och vår årliga föreläsningsserie på Kristianstadsdagarna 2008

Du hittar nu flera nya texter på Levande Stillhet. Del av sektionen om qigongseten vi lär ut hittar du de fyra första (Dragon and Tiger, Energy Gates, Marriage of Heaven and Earth och Gods Playing in the Clouds), medan en fördjupning av Dragon and Tiger finns i en längre text i Vad är qigong: texter. Dessutom finns nu för första gången någonsin en text skriven om riskerna, bieffekterna och kontra-indikationerna inom qigong, energiträning, meditation, personlig utveckling, healing eller liknande, skriven för Wikipedia i Sverige, och du hittar den i samma sektion. Ämnet den talar om är nästan helt okänt i Väst, men i Kina lika självklart och odramatiskt som bieffekter med läkemedel är för oss. Den sista texten är skriven som träningshjälp för dig som var med på workshopen i Dragon and Tiger i Malmö med Bruce Frantzis, eller som var med på Instructor Training i setet i Brighton innan dess. Texten går helt enkelt igenom några av de grundläggande idéerna om hur du bygger upp din träning så att den skapar säkrast och mest effektiv effekt för din hälsa och din fortsatta qigongträning. Vi hoppas att texterna är till nytta för dig.

Levande Stillhets Föreläsningsserie Kristianstadsdagarna 2008 (pdf )

Föreläsning om traditionell qigong 6/7, 18.30

Vad är qigong? Hur fungerar det? Lär dig om skillnaden på qigongs 2000 olika stilar. Vissa fungerar bra för en del hälsoproblem men inte för andra. Lär dig om detaljkunskaperna i den inre formen som är fyllningen all qigong och Tai Chi måste ha för att ge dig full och säker effekt för din hälsa. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95.

Text på hemsidan: Traditionell qigong: bastext i sektionen Vad är qigong: texter. Fördjupningstext är Fysiskt frisk är inte samma sak som levande i samma sektion.

Föreläsning om utbrändhet och qigong 7/7, 18.30

Utbrändhet och svåra stresskador kan läkas snabbare och säkrare genom rätt användning av qigong, Tai Chi och meditation. OBS: detta är inte en basföreläsning om qigong, gå den första föreläsningen om du letar efter det. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95.

Text på hemsidan: Stresshantering - hjälpsamma bastips i sektionen Vad är qigong: texter.

Riskerna inom energiträning 8/7, 18.30

Alla gamla traditioner räknar med att energiträning har risker såväl som fördelar, precis som våra läkemedel. Vilka är symptomen på felaktigt tränad qigong, meditation, healing, New Age, yoga, avslappningsövningar, och liknande? Varför ska barn aldrig träna qigong? Hur kan just du träna säkrare? Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95.

Text på hemsidan: Energiskador: Levande Stillhets bastext för Wikipedia 2008 i sektionen Vad är qigong: texter eller direkt på Wikipedia Sverige.

Föreläsning om Taoismen och meditation 9/7, 18.30

Taoismen är en av världens äldsta nu levande andliga traditioner och den äldsta qigong-traditionen i Kina. Vi kommer att prata om vad Taoismen är, vad den har för synsätt på andlig träning och hur genuin meditationsträning är uppbyggd. Daniel Skyles lärare är arvtagare till två obrutna traditionslinjer inom Taoismen. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95.

Text på hemsidan: Traditionell meditation: bastext och översikt i sektionen Vad är qigong: texter. Samt en alldeles ny text om hur traditionslinjer inom meditationsträning fungerar: Kärnan i andlig träning: levande och döda meditationstraditioner - hur kan du skilja dem åt? i samma sektion.

Synen på bra hälsa och livskvalitet i Kinesisk Medicin 10/7, 18.30

Kinesisk medicin har mycket bredare och djupare syn på vad hälsa och livskvalitet är. Vi kommer att prata om hur den går igen i akupunktur, qigong och traditionell kinesisk medicin. Den här gången även med kommentarer specifikt för vårdpersonals hälsosituation och lösningar på den. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95. www.levandestillhet.se

Text på hemsidan: Traditionell qigong: bastext i sektionen Vad är qigong: texter. Fördjupningstext är Fysiskt frisk är inte samma sak som levande i samma sektion.

Bättre kommunikation och lösningar med NLP 11/7, 18.30

Förmågan att ha excellens och framgångsrikedom i ditt liv bygger bland annat på hur klar kommunikation du har, och hur mycket du kan träna dig i att tänka i lösningar istället för problem. Föreläsning om grundläggande tekniker och synsätt inom Neurolingvistisk Programmering, både för företag och privatpersoner. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 0702/23 28 95. www.levandestillhet.se

Text på hemsidan: Hela sektionen om NLP i sidomenyn.

Samtliga föreläsningar sker i samarbete med Folkuniversitetet KristianstadNyheter från april och framåt: ny text, hemligheterna som Aikidons grundare Morihei Ueshiba aldrig lärde ut, och Bruce Frantzis i Sverige 2009!

De första workshoperna med qigongmästaren och den taoistiske traditionsbäraren Bruce Frantzis är över. Vi vill tacka alla som kom med och tränade, och hoppas att er upplevelse och era nya kunskaper kommer att fortsätta att fördjupa ert liv och göra det mer och mer levande. Längre fram kommer vi att publicera texter med träningsråd under sektionen Levande Stillhets Kurser. Där kommer du att hitta råd om hur du lägger upp din träning för att göra den så effektiv som möjligt för din hälsa, och vi kommer att täcka både den medicinska qigongen Dragon and Tiger samt det gamla taoistiska neigongsetet Marriage of Heaven and Earth. De här texterna kommer att vara användbara både för dig som gick kurs i Malmö och för dig som var med på Instructor Training i Dragon and Tiger Medical Qigong för Bruce Frantzis i Brighton två veckor tidigare. Datum för uppföljningsworkshoperna kommer du att hitta här under Nyheter. Då Bruce Frantzis sade ja till att komma tillbaka till Skandinavien kommer kommande arrangemang att annonseras ut här på hemsidan. Frantzis återvänder hit under 2009, och som det ser ut nu så kommer Levande Stillhet att arrangera kurser med honom på flera olika platser i Skandinavien

Den unika föreläsningen med Bruce Frantzis om Aikidons grundare Morihei Ueshiba blev en otrolig kväll, och de som var närvarande fick chansen att lyssna på ögonvittnesskildringar av hur det var att bli kastad av Ueshiba, hur han var som person, och de fick glimtar om tekniker och kunskap grundaren kunde men aldrig lärde vidare till sina elever. Längre fram kommer du också att hitta ett kort avsnitt av den här, så att också du som missade kvällen åtminstone kan få höra litegrand från den här enda gången då Bruce Frantzis pratade om det. Vi vill också verkligen tacka Malmö Aikidoklubb som var visionära nog att ställa upp med lokaler fast en annan välkänd lokal klubb sade nej. Tack vare Malmö Aikidoklubb fick föreläsningen om Ueshiba en lokal där någon faktiskt tränar hans arv än idag. Framförallt stort tack till Fredrik Karlsson på Malmö Aikidoklubb, som hjälpte till att arrangera det hela och som var med under kvällen för att hjälpa till.

Du kan nu också läsa de två första texterna i vår serie om olika qigongset och hur de fungerar. De allra första gäller de två qigongseten Marriage of Heaven and Earth, och meridianqigongen Dragon and Tiger. Du hittar dem under huvudsektionen Levande Stillhets Kurser, och sedan Levande Stillhets Olika Qigongset.

Vi på Levande Stillhet önskar dig en riktigt trevlig vår.Nyheter från mars 2008 - Levande Stillhet lanserar sina essäer! Plus ny text om den Inre Stilen Xingyi och de Fem Elementen, samt unik Aikidoföreläsning i Norden!

Levande Stillhet lanserar nu för första gången sina essäer. Dessa tar upp fördjupningar runt hälsa, stresshantering och livskvalitet, och fördjupar eller kommenterar våra faktatexter. Essäerna ger större färgdjup i paletten av kunskap vi erbjuder här. Den första heter Fysiskt frisk är inte samma sak som levande och tar upp hur begränsade våra synsätt på hälsa är här i Väst. Den talar också om hur du programmeras av samhället att se din egen hälsa, och går igenom fem enkla punkter om hur traditionell kinesisk medicins synsätt breddar och fördjupar din förmåga att vara levande i ditt eget liv. För fysiskt frisk är verkligen inte samma sak som levande. Du hittar våra essäer i sektionen Vad är qigong: texter.

En stor nyhet är att som del av qigongmästaren Bruce Frantzis första besök i Skandinavien anordnar vi även en helt unik föreläsning av honom om Aikidons grundare, Morihei Ueshiba. Bruce Frantzis är av de få västerlänningar som tränat direkt för Ueshiba. Han gjorde det de sista två åren av Ueshibas liv i Tokyo. Det kommer att vara en kampkonstlegend som pratar om sina minnen av en annan. Som del av föreläsningen kommer han att prata om Ueshiba, hur träningen var, hur atmosfären var, och hur det var att vara där som en av Ueshibas elever. Detta är första gången någonsin som Bruce pratar om detta inför publik. Du hittar mer information, och en detaljerad affisch som pdf, under Ett samtal med O-sensei: Bruce Frantzis föreläsning om Aikido 2008 i sidomenyn. Där kan du även läsa mer om Frantzis egen unika kampkonstbakgrund. Tänk på att om du är intresserad så anmäl dig snabbt; vi har så mycket intresse att arrangemanget riskerar att få platsbrist.

Lokal för föreläsningen är i samarrangemang med Malmö Aikidoklubb och kommer att hållas i deras dojo på Sallerupsvägen 9 i Malmö. Du hittar en karta på länken till deras hemsida under sektionen för föreläsningen i sidomenyn.

Du kan nu även läsa en översiktstext om den Inre Stilen Xingyiquan (Xingyi) som i sin träning kombinerar enorm effekt för kampkonster med lika enorm effekt för hälsa. Det är också den stil som direkt lättast introducerar utövaren till de Fem Elementen i Traditionell Kinesisk Medicin, Qigong och meditation. Du hittar den under Vad är qigong: texter.Nyheter från januari 2008 och framåt - ny, med tillägg: artikelsektionen uppe, databas, och platser till en nybörjarkurs kvar, samt debattartiklar om traditionell kinesisk medicin och akupunktur

Nu är hela sektionen med artiklar uppe! Här hittar du ett urval av artiklar som Daniel Skyle har publicerat om de här ämnena under de gångna 15 åren. Det är också i denna sektionen som vi längre fram kommer att inbjuda utvalda lärare och utövare med hög kvalitet att skriva texter direkt för våra läsare på levandestillhet.se och livingstillness.se.

Dessutom kan du nu för första gången få en översikt över ämnena som kommer att finnas på vår kommande databas. Dessa kan du tjuvkika på under Innehållsträd under sektionen Databas, där du kan få en första nyfiken inblick i ett projekt som, vad vi vet, är helt unikt på hela webben.

Det finns just nu platser kvar till den andra nybörjarkursen VT2008. Den första är full och har startat. Tänk även på att anmäla dig i tid till workshopen med Bruce Frantzis i meridianqigong ("medicinsk qigong") om du vill ha en säker plats när den går i Malmö i april.Och som ett tillägg flyttar vi upp debattartiklarna om kvalitetsbristen på akupunktur i svensk sjukvård, så att du som vill läsa dem lätt hittar länkarna. Den första toppar Mest Debatterat i Dagens Medicin, vilket antyder hur stort ämnet är och hur lite riktigt information som kommer ut om det till västerländskt utbildad vårdpersonal.

Den första kom ut i Dagens Medicin, och handlar om bristen på utbildning hos flertalet som använder akupunktur inom svensk vård. Klicka här för att läsa originalartikeln. Artikeln är 2 sidor lång, och kommentarerna har gått upp i mer än ett dussin sidor redan. Levande Stillhet har lagt in ett inlägg, och du kan också läsa den fördjupade kommentaren till artikeln och situationen på http://www.levandestillhet.se/debattartikel_dagensmedicin07 i sektionen Vad är qigong.

Sedan dess har det kommit en replik på den första artikeln, (läs genom att klicka här), en artikel som än så länge inte verkat dra på sig lika många kommentarer. Det är mycket bra att traditionell kinesisk medicin börjar diskuteras i Sverige, då kvaliteten i allmänhet är mycket låg, någonting som gör att hjälpen patienten får av behandlingen givetvis blir motsvarande bristfällig. Tyvärr sänker det också namnet akupunktur och traditionell kinesisk medicin, då patienterna aldrig får chansen att bli behandlad av en akupunkturläkare.

Och, som om allt detta inte var händelsrikt nog, så hittar ni även en artikel i Läkartidningen, nr 42, 17-23 oktober, skriven av Dr. Jonas Sandstedt. Den diskuterar det nya västerländska fältet systembiologi, och hur den kan hjälpa till med att skräddarsy västerländsk medicin efter individen, vilket för närvarande är en stor svaghet inom västerländsk medicin, men också om hur systembiologin kan göra det lättare för den västerländska medicinen att förstå den traditionella kinesiska läkarvetenskapen. Den här artikeln kan läsas på den här länken, eller så får du hitta den i tryck - Kinesisk medicin möter systembiologi, s3030-3031.Gott Nytt År! Nyheter 2008: nybörjarkurser i traditionell qigong i Kristianstad och nya texter på både svenska och engelska hemsidan

Vi hoppas att ni har haft ett bra nyår, och att resten av året blir ännu bättre än det förra. Vi tar nu in nybörjare för våra nybörjarkurser i traditionell qigong och stresshantering i Kristianstad. Den första är full, men det finns fortfarande platser kvar till den andra.

Du kan även hitta två nya texter utlagda; den första är avsedd som en akut hjälp om du har en stressattack eller panikångestattack, och är tänkt som en guide som gör att du klarar dig igenom det när det är som värst. Vi har gjort den lättläst på mobiltelefon för att kunna vara en stötta för dig också om du är ute på rörlig fot, eller befinner dig på jobbet och bryter ihop där, men inte vill visa det för någon annan. Du hittar den under Akut stresshantering just nu, i sektionen Vad är qigong i sidomenyn.

På företagssidan har vi nu lagt upp en heltäckande och effektiv guide i vad NLP är och exakt hur det kan hjälpa ett företag mot bättre lösningar och rätt sorts förändring. Du hittar den texten under NLP för Företag, i sektionen Företagsprogram i sidomenyn.

Välkommen till Levande Stillhet.Nyheter från december och framåt: nybörjarkurser i traditionell qigong i Kristianstad och kommande nya texter om traditionell kinesisk medicin

Och sakta närmar sig 2007 sitt slut. Under december kommer vi att gå igenom texterna på sidan och redigera dem igen för att den ska fungera bättre som helhet, och någon gång under december/januari kommer vi att lägga ut nästa stora text, Kinesisk medicin, bastext, som kommer att vara en introduktionsguide i grunderna inom traditionell kinesisk medicin och täcka ungefär fyrtio lättlästa sidor. Den kommer att hjälpa dig att bättre förstå de grundläggande synsätten inom traditionell kinesisk medicin, men också ta en titt på den breda paletten av diagnosmetoder den använder och hur systemet i sig är uppbyggt. Vad vi vet finns det just nu ingen motsvarande text på den svenska webben, och vi tyckte att den behövdes.

Levande Stillhet tar också in nybörjare till nybörjarkurser i traditionell qigong till vårterminen 2008. Av de två tillgängliga tiderna för nybörjare så är den första full, och vi tar nu in elever till den andra eller till kölista. Är du nyfiken på en plats så hittar du all kontaktinformation under Kontakta Oss i sidomenyn.

Här under hittar du referenserna till de olika artiklarna som rörde sig i svensk press när det gäller kinesisk medicin eller västerländska versioner av den. Sedan dess har det kommit ut några till som tangerar ämnet, men ingen av dem var egentligen intressant nog att länkas hit. Vill du kan du gå in och läsa de första artiklarna och deras replik, samt den stora mängden kommentarer som, tyvärr, mestadels kom in anonymt. Du kan även hitta vår fördjupningskommentar till texterna under sektionen Vad är qigong. Sedan vi lade ut länkarna första gången har vi även lyckats hitta länken till Dr. Jonas Sandstedt artikel om Kinesisk medicin möter systembiologi, som är hemskt intressant att läsa, och som du nu kan hitta på länken till Läkartidningen.

Annars önskar vi dig, andra läsare samt våra elever en God Jul och ett Gott Nytt år. Tänk på att mängden julfrid du får i år beror på hur mycket du vill ha...och ta det lugnt.Nyheter från november: nya texter om kinesisk medicin i svensk sjukvård, debattartiklar och kommentarer

Det har rört på sig i svensk press när det gäller kinesisk medicin på sistone. Flera artiklar har kommit ut om ämnet, och vi tänkte lägga ut länkarna till dem här för er som är intresserade av att följa debatten.

Den första kom ut i Dagens Medicin, och handlar om bristen på utbildning hos flertalet som använder akupunktur inom svensk vård. Klicka här för att läsa originalartikeln. Artikeln är 2 sidor lång, och kommentarerna har gått upp i mer än ett dussin sidor redan. Levande Stillhet har lagt in ett inlägg, och du kan också läsa den fördjupade kommentaren till artikeln och situationen på http://www.levandestillhet.se/debattartikel_dagensmedicin07 i sektionen Vad är qigong.

Sedan dess har det kommit en replik på den första artikeln, (läs genom att klicka här), en artikel som än så länge inte verkat dra på sig lika många kommentarer. Det är mycket bra att traditionell kinesisk medicin börjar diskuteras i Sverige, då kvaliteten i allmänhet är mycket låg, ågonting som gör att hjälpen patienten får av behandlingar givetvis blir motsvarande bristfällig.

Och, som om allt detta inte var händelsrikt nog, så hittar ni även en artikel i Läkartidningen, nr 42, 17-23 oktober, skriven av Dr. Jonas Sandstedt. Den diskuterar det nya västerländska fältet systembiologi, och hur den kan hjälpa till med att skräddarsy västerländsk medicin efter individen, vilket för närvarande är en stor svaghet inom västerländsk medicin, men också om hur systembiologin kan göra det lättare för den västerländska medicinen att förstå den traditionella kinesiska läkarvetenskapen. Den här artikeln kan läsas på den här länken, eller så får du hitta den i tryck - Kinesisk medicin möter systembiologi, s3030-3031.

Levande Stillhet kommer att fortsätta följa debatten och ämnena, och lägga ut kommentarer allt eftersom de verkar behövas. Vi hoppas att du har en bra vinter, och att du tänker på att ta det lugnt inför Jul - ingen kommer att ta det lugnt åt dig.Nyheter från oktober: nya texter om kinesisk medicin, qigong och svensk sjukvård

Nu har vi lagt ut två nya texter till vår informationssida under Vad är Qigong: en kommentar till Försäkringskassan och qigong, en kommentar till Fysisk träning på recept, qigong och rehabilitering i svensk sjukvård. De ingår i vårt informationsprogram för att sakta sprida kunskap om traditionell kinesisk medicin i sin gamla, högkvalitativa form. Längre fram kommer texter att komma ut om följande: Varför det är så viktigt att skräddarsy qigong efter eleven/patienten; Grundtext om kinesisk medicin, och Bastext om skillnaden i hälsoeffekt inom olika qigongsystem, inkluderat skillnaden på så kallad meridianqigong ("medicinsk" qigong) och de gamla versionernas mer kompletta neigong.

Inom kort kommer även en artikelsamling att komma ut på sidan. Daniel Skyle, grundaren av Levande Stillhet och Levande Stillhets Informationsprogram, är den enda journalisten i Sverige specialiserad på qigong, och han har skrivit om det i femton år. Inom kort kommer en samling av hans texter både från svensk press och engelsk fackpress att ligga tillgänglig under Artiklar på hemsidan.Nyheter från september: nya texter och föreläsningar om qigong och kinesis medicin för säker stresshantering

Nu har vi för första gången lagt ut texter om de kampstilar som kallas de Inre Stilarna, som är stilar som är avancerad qigongträning och som alltid ser till att bygga upp stabil fysisk och mental hälsa samtidigt som man tränar för att kunna försvara sig själv och andra. Du hittar dem under Vad är qigong, och sedan Inre Stilar. I texten talar vi även kort om vad Andliga kampkonster är, och hur de kombinerar äkta andlig träning med kampkonster för att belysa och rensa upp blockeringarna man har.

Här följer höstens föreläsningar på Kammarcaféet i Kristianstad:Föreläsning om hur du hanterar stress på jobbet med hjälp av qigong och kinesisk medicin

Föreläsning om olika sorters stress i ditt jobb, både känslomässig och fysisk, och hur traditionell qigong och kinesisk medicin kan hjälpa dig att minska den och få mer makt över hur stress påverkar din hälsa. Under kvällens gång kommer vi att gå igenom hur de olika sorternas stress påverkar dig på sina specifika sätt, men vi kommer också att gå igenom någonting mycket få inom stresshanteringsområdet verkar känna till: exakt hur processen går till när du läker dig från stressproblem eller stresskador. Den fungerar på ett visst sätt, och känner man inte till hur den går till kommer man ofta att få problem på vägen - helt enkelt därför att ingen har förklarat för en att det man upplever är precis som förväntat, och inte någonting man "gör fel".

Tid: 16/10, 18.30. Dörrarna öppnar 18.00 och caféet är öppet för varmt kaffe och kakor i höstrusket.

Lokal: Kammarcaféet Kristianstad.

Gratis. Föreläsare: Daniel Skyle. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet Kristianstad.

Traditionell qigong och hur traditionslinjer fungerar

Föreläsning om traditionell qigong, men med fokus på hur gamla, kompletta traditioner är uppbyggda med sin precisa träning och enorma kunskapsdjup. Traditioner som schamanism, Yoga, meditation av olika sorter, qigong och i vissa fall kampkonster går alla i traditionslinjer om de är äkta vara. Vi kommer även att specifikt gå igenom hur traditionslinjer inom meditation fungerar och vad traditionsbärare är. Detta är mycket sällsynt information, och det är första gången vi på Levande Stillhet föreläser om den öppet. Kvällen kommer bland annat att täcka följande:Vad traditionslinjer är. Hur kunskap och information går i dem och har gått i dem i tusentals år, om det är gamla traditioner.

Vad skillnaden är på traditioner som är starka, svaga, brutna eller döda, och hur det påverkar dig som elev.

Vad traditionsbärare är. Hur de fungerar, hur de utses och hur de tränas. Dessutom om skillnaden på olika sorters traditionsbärare, och hur man vet vilka som talar sanning om om de faktiskt har en traditionslinje eller ej.

Hur du själv kan avgöra hur nära en traditionslinje din lärare är, och hur stark - komplett - den traditionslinjen verkar vara.Tid:18/10, 18.30. Dörrarna öppnar 18.00 och caféet är öppet för varmt kaffe och kakor i höstrusket.

Lokal: Kammarcaféet Kristianstad.

Gratis. Föreläsare: Daniel Skyle. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet Kristianstad.

Nyheter från augusti och framåt - nya texter och nybörjarkurser!

Välkomna till hösten 2007. Vi på Levande Stillhet börjar vårt nybörjarintag för kurserna till HT2007 från och med nu och framåt. Kursstart är andra veckan i september, och vi håller vår vanliga gräns på tio personer per klass för att erbjuda så hög kvalitet som möjligt. Våra fasta klasser är fortfarande placerade i Kristianstad, och vi har utrymme för minst två nybörjarkurser i höst. Den första är full när detta skrivs, men det finns plats i kurs två.

Arbetet med vår hemsida fortsätter, och du kommer att hitta nya texter utlagda på den i höst, precis som med texterna vi lade ut i sommar (se nedan). Anmälningarna till arrangemangen runt den Taoistiske qigongmästaren Bruce Frantzis besök våren 2008 har nu börjat. Tänk på att anmäla dig i tid om du vill ha en garanterad plats. Från och med september 2007 kommer även vår hemsida att finnas i engelsk version: www.livingstillness.se.

Daniel Skyle har precis varit iväg och vidareutbildat sig en månad i USA, i en lärarträning i det mest avancerade qigongsetet Bruce Frantzis lär ut: Gods Playing in the Clouds, som är ett av de äldsta qigongseten inom Taoismen, och en del av själva kärnan i den sällsynta Vattentraditionen. Han var även i New York och tog privatlektioner för Frank Allen, som har tränat för Bruce Frantzis i tjugofem år. Du kommer att kunna läsa mer om Vattentraditionen och Taoismen längre fram på den här sidan, och i vinter kommer vi även att lägga upp den stora sektionen om Energiskador - vad riskerna är med qigong om du tränar fel eller får det utlärt fel till dig. Detta är information som är enormt ovanlig här i Väst, och som mycket få lärare känner till, men som är självklarhet till och med för vanliga medborgare i Kina.

Vill du anmäla dig till nybörjarkurserna så är du välkommen att göra det. Du hittar all kontaktinformation under Kontakta Oss i sidomenyn. Och här under nyheter kommer du även att hitta information om föreläsningar i höst, bland annat om föreläsningen Qigong och hur du hanterar stress på jobbet, som vi tyvärr blev tvungna att ställa in under C4-dagarna på grund av att vidareutbildningsresan blev tidigarelagd. Annars önskar vi dig en bra höst.Nyheter från juli och framåt - nya texter ute på sidan!

Inför vår föreläsningsserie på C4-dagarna, och i samband med det kommande besöket från en av våra huvudlärare, den Taoistiske mästaren Bruce Frantzis, har vi nu lagt ut texter skrivna för att fördjupa informationen runt de arrangemangen. Nu finns det också en specialsektion skriven för dig som har stressproblem och inte har den blekaste aning om vart du ska vända dig, vad du ska göra, och att allting bara känns för jävligt. Den heter helt enkelt Stresshantering, och du hittar den under sektionen Vad är qigong. Den är en enkel guide som hjälper dig att landa litegrand så att du kan skapa en stabilare bas att stå på. Den är medvetet skriven med lätt språk för att någon med koncentrationssvårigheter eller stressproblem ska kunna ta till sig den utan problem.

Nästa av texterna täcker in energikänslighet och så kallat energimässigt självförsvar, och är skriven med tanke på besöket av Bruce Frantzis 2008, liksom nästa text, som handlar om kärnan i traditionell qigong, de 16 neigongprinciperna. De sammanfattar allting du kan göra inom qigong, och är själva kärnan i en komplett qigongtradition. De 16 neigongprinciperna används också med precision inom meditationsträning och de kampkonster som kallas de Inre Stilarna. Du hittar både de texterna under Vad är qigong. Texten om de 16 neigongprinciperna är skriven med exempel utifrån qigongsetet Dragon and Tiger, som Bruce Frantzis kommer att lära ut i Malmö i april 2008. Båda texterna är till just för att ge dig djupare förståelse och större nytta av hans workshop.

Den sista texten handlar om NLP, en inriktning inom psykologi som vi på Levande Stillhet använder för dess stora förmåga att skapa lösningar. I den här texten hittar du en kort introduktion till just vad NLP kan göra för dig, och vilka verktyg som du kan vara nyfiken på att få större tillgång till i ditt liv.Nyheter för vårterminen 2007 - maj och framåt

Nu är föreläsningsprogrammet för c4-dagarna 2007 klart!

Precis som varje år så håller vi öppna, gratis föreläsningar på C4-dagarna i Kristianstad. Detta är del av Levande Stillhets Informationsprogram som har som mål att sprida information om de gamla, traditionella träningssätten inom qigong, meditation och energiträning. Om du inte kan någonting alls om qigong så gå gärna den första föreläsningen först, innan du går på någon av de andra. Det kommer att ge dig mer behållning av de andra ämnena. Alla föreläsningar är i samarbete med Folkuniversitetet Kristianstad. Välkommen!

Levande Stillhets Föreläsningsserie C4-dagarna 2007 (pdf )

 

Föreläsning om traditionell qigong 8/7, 18.30

Vad är qigong? Hur fungerar det? Lär dig om skillnaden på qigongs 2000 olika stilar. Vissa fungerar bra för en del hälsoproblem men inte för andra. Lär dig om detaljkunskaperna i den inre formen som är fyllningen all qigong och Tai Chi måste ha för att ge dig full och säker effekt för din hälsa. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 044/21 28 85.

Föreläsning om utbrändhet och qigong 9/7, 18.30

Utbrändhet och svåra stresskador kan läkas snabbare och säkrare genom rätt användning av qigong, Tai Chi och meditation. OBS: detta är inte en basföreläsning om qigong, gå den första föreläsningen om du letar efter det. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 044/21 28 85.

Riskerna inom energiträning 10/7, 18.30

Alla gamla traditioner räknar med att energiträning har risker såväl som fördelar, precis som våra läkemedel. Vilka är symptomen på felaktigt tränad qigong, meditation, healing, New Age, yoga, avslappningsövningar, och liknande? Varför ska barn aldrig träna qigong? Hur kan just du träna säkrare? Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 044/21 28 85.

Föreläsning om Taoismen och mysticism 11/7, 18.30

Taoismen är en av världens äldsta andliga traditioner och den äldsta qigong-traditionen i Kina. Vi kommer att prata om vad Taoismen är, vad den har för synsätt på andlig träning och hur gammal mysticism är uppbyggd. Daniel Skyles lärare är arvtagare till två obrutna traditionslinjer inom Taoismen. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 044/21 28 85.

Föreläsning om Qigong och stress på jobbet. 12/7, 18.30

Hur kan du bli mer medveten om när du stressar på ditt jobb? Inom traditionell qigongträning finns specifika tekniker och synsätt för hur du neutraliserar stress när den händer, och hur du minskar slitaget från ditt jobb. Föreläsning både för anställda och för arbetsgivare. Föreläsare: Daniel Skyle, Levande Stillhet. Klassrum C1, Norretullskolan. Gratis inträde. 044/21 28 85.

Tidigare Nyheter

Vårföreläsningar hos Levande Stillhet

Levande Stillhets Informationsprogram är inriktat på att sprida information om den nuförtiden mycket ovanliga och gamla, traditionell qigongträningen och de gamla träningssätten till allmänheten. Som del av detta håller vi öppna föreläsningar då och då, samt vår serie på fem föreläsningar under C4-dagarna i juli i Kristianstad (programmet kommer senare).

Två vårföreläsningar på Kammarcaféet i Kristianstad:

Föreläsning om Traditionell Qigong

Qigong är ett enormt stort ämnesområde som täcker in över 2000 olika stilar. Rätt tränat har det potentialen att förändra hela din hälsa på djupet under resten av ditt liv. Under kvällens gång kommer vi att titta på följande ämnen:

Hur ser qigong ut i sin gamla, traditionella form? Vad skiljer det från de nya, moderniserade qigongformerna som har blivit populära här i Väst?

Hur fungerar qigong?

Vad bör qigongträning inkludera för att verkligen ge dig en långvarig, djup hälsoeffekt?

All qigongträning och meditation måste anpassas både efter eleven och efter samhället eleven lever i - hur gör man det med vårt samhälle och vår tid?

Extra texter med fördjupningsmaterial kommer att finnas tillgängliga för dig som vill läsa mer. Du kan även gå in på Vad är qigong? här på hemsidan, och läsa mer om traditionell qigong och meditationsträning.

Datum: Måndagen den 16/4 2007

Tid: 19.00-21.00

Pris: Gratis

Föreläsningen arrangeras ihop med Folkuniversitetet Kristianstad. Kammarcaféet kommer att vara öppet så att du samtidigt kan köpa hembakta kakor eller kaffe.

För frågor om föreläsningen, kontakta oss på info@levandestillhet.se eller ring 044/21 28 85 mellan 10.00-14.00.

Hur man läker stresskador säkrare genom kinesisk medicin och qigong

Många människor idag har problem med stress. Alltifrån att deras vardag är stressigare än vad de kan hantera till att de har konkreta stresskador efter många års konstant press. Under kvällens gång kommer vi att titta på följande ämnen:

Hur kinesisk medicin och traditionell qigong ser på stress

Synsätt och behandlingstekniker som gör att man kan läka stresskador snabbare och säkrare

Råd och tekniker för hur du undviker att låta stressen gå så långt att den skadar dig - vad är varningstecknen som gör att du kan börja bromsa i tid?

Extra texter med fördjupningsmaterial kommer att finnas tillgängliga för dig som vill läsa mer.

Datum: Tisdagen den 17/4 2007

Tid: 19.00-21.00

Pris: Gratis

Föreläsningen arrangeras ihop med Folkuniversitetet Kristianstad. Kammarcaféet kommer att vara öppet så att du samtidigt kan köpa hembakta kakor eller kaffe.

För frågor om föreläsningen, kontakta oss på info@levandestillhet.se eller ring 044/21 28 85 mellan 10.00-14.00.

Välkommen till Levande Stillhet våren 2007. Vi har en del stora nyheter i år som du kan läsa om längre ner, men till att börja med vill vi säga att de fasta klasserna i Kristianstad rullar som vanligt, och att nästa nybörjarkurs startar i mitten på januari. Vi kommer att ha plats för två nybörjarkurser och den ena är redan fullbokad, så vill du vara med ring så fort som möjligt.

Av våra åtta klasser i Kristianstad kommer bara de två att vara för nybörjare, och det är inte säkert att det blir fler förrän till hösten 2007. Ring eller mejla oss om du vill få reda på hur kölistan ser ut.

Berättarkvällen och stressföreläsningen i december 2006 blev en succé, och många strosade in från vintermörkret till att sitta runt värmeljusen på Kammarcaféet i Kristianstad. Berättarkvällen blev så populär att folk efterlyste fler, så vill du vara med på någon längre fram kan du leta tid och plats här.

Den Taoistiske mästaren Bruce Frantzis kommer till Sverige

Till sist har vi årets största nyhet: vi bjuder in en av våra huvudlärare, den Taoistiske mästaren Bruce Frantzis, för att hålla en retreat i Sverige våren 2008. Detaljerna runt arrangemanget kommer att ligga ute här under våren. Det vi har spikat just nu är att han kommer att hålla en öppen retreat i Malmö, någonstans runt april 2008.

Ämnet kommer att vara en meridianqigong som kallas Dragon and Tiger, som i sju enkla rörelser som bland annat lär dig att öppna upp och ladda dina så kallade åtta extraordinära meridianer, som är källflöden för resten av meridiansystemet. Dragon and Tiger är ett mjukt, enkelt qigongset som arbetar mycket med din wei qi – det man brukar kalla "aura" inom New Age i Väst – och med hur du rensar ut energi som har fastnat i ditt system. Detta är extra viktigt för dig som har ett så kallat människoyrke, då man drar på sig mer skräp från andra människor inom dem.

Ihop med detta kommer Frantzis också ut att lära ut grundläggande stående meditation och en del annat som läggs in i setet i sig. Frantzis betonar också alltid hur du tränar säkert; detta gör att du vet hur du lägger upp din träning så att den verkligen stärker din hälsa istället för att riskera att försämra den, vilket kan hända om du tränar qigong fel.

Bruce Frantzis är en formellt utsedd traditionsbärare inom en Taoistisk tradition som kallas Kanfa, Vattentraditionen, och har tränat i fyrtio år. Du kan läsa mer om honom under sektionen Om våra lärare. Han har aldrig tidigare lärt ut i Skandinavien, och kommer att göra så för första gången i Sverige 2008.

Levande Stillhet tar emot anmälningar till retreaten från och med nu och framåt. Det kommer att krävas en bokningsavgift om vi ska hålla en plats till dig. Detta är en öppen retreat, öppen för alla, inte bara elever hos Levande Stillhet. Mer information om detta kommer att läggas ut snart.

Andra nyheter – hemsidan, retreats och workshops

Vi arbetar just nu på att lägga upp sektionen som handlar om Energiskador, det vill säga vad som händer om du tränar qigong, meditation, avslappningsträning, Yoga eller New Age fel eller för en lärare som inte kan sitt ämne. Detta är information alla inom traditionell qigong och kinesisk medicin tar för given, precis som vi tar för givet biverkningar på mediciner här. Bland utövare och lärare i Väst är dessa kunskaperna tyvärr nästan helt okända. Om allting klaffar kommer den här sektionen att vara fullt uppe och aktiv nu under våren 2007.

Retreaten på Tjärö hösten 2006 blev en stor framgång, och nästa är bokad till samma period som förra året. Ämnet förra året var övningar och tekniker för hur du neutraliserar slitaget från att vardagen i Sverige på 2000-talet. I år kommer ämnet att vara Meditation och qigong: hur du balanserar sittande meditationsträning på stol med fysisk qigong för att öppna både stillhet och hälsa. Våra retreats är för ögonblicket bara öppna för deltagare som redan går i våra fasta klasser, samma sak med våra workshops. Tänk på att antalet platser är begränsat, och anmäl dig gärna i tid. Detta gäller också workshoperna, och workshopslistan för våren 2007 hittar du under Workshops, som vanligt.

Nytt på hemsidan är annars Exempel på Individuellt Anpassad Qigong. Den hittar du under sektionen Företagspaket. I den kan du läsa ett exempel på hur vi lär ut qigong skräddarsydd för individer, vilket är en av Levande Stillhets specialiseringar.

Med detta sagt önskar vi på Levande Stillhet er en bra vår år 2007.