Levande Stillhets Privatlektioner

Levande Stillhet ger privatlektioner skräddarsydda efter individens hälsa, yrke och omgivningar. Det är del av specialiseringarna vi har, och det är det gamla sättet att lära ut både qigong och meditation. Första lektionen är alltid bara diagnos. De följande lär dig sedan tekniker, qigongset eller bara enskilda rörelser som är skräddarsydda efter att lösa just dina problem och helt efter dina syften. Ett helt skräddarsytt paket för dina nuvarande syften brukar gå på sex gånger. Tar du fler så ökar du givetvis dina kunskaper och din träningseffekt. Vi diagnostiserar kontinuerligt ditt system varje träningstillfälle och går igenom vad du vill lära dig, för att sedan skräddarsy träning som gäller just din kropp, ditt sinne och ditt energisystem.

Är du inte med i våra fasta klasser måste du boka minst två lektioner, då första gången går åt till att bara ställa en diagnos och gå igenom varför du är här. Vissa som kommer tar bara en lektion för att fördjupa sin träning, medan andra vill ha ett helt skräddarsytt program som är helt inriktat på dem. Olika material inom qigong, Tai Chi eller meditation kräver olika lång tid att lära in, och med vissa ämnen kan vi insistera på ett visst antal lektioner både för elevens säkerhet och att det ska vara värt det i tid.

Du kan titta på informationen i våra IAQ-paket för att få mer idéer om varför du vill ha en privatlektion, och vad vi kan hjälpa just dig att lära sig. Du hittar även mer information under sektionenVad är qigong: texter och bland våra föreläsningar.

För företagskunder skräddarsyr vi information efter individ, yrke och arbetsplats, och har olika paket med qigong, meditation och NLP för anställda, chefer på mellannivå eller företagsledare. Du kan läsa mer om dem under sektionen som heter Företagspaket - där du även hittar en liten berättelse som illustrerar vad en person fick lära sig och hur det var skräddarsytt efter just dem, vilket kommer att ge dig insikt i vad vi lär ut och hur vi lär ut det.

OBS: Vi accepterar aldrig elever som aktivt arbetar med någon form av västerländskt baserad healing, och inte heller elever som lär ut Reiki eller liknande material.