Levande Stillhets orginalartikel om Energiskador för Wikipedia 2008

Energiskador (eng. energy-injuries tidigare qigong-psychosis, qigong psychotic reaction [se DSM IV], kundalini-psykos, qigongpsykos; kin. zouhuo rumo)

Energiskador är samlingsnamnet för skador, risker eller bieffekter som uppstår på grund av felaktigt tränad eller utlärd träning inom bland annat följande ämnen: qigong, meditation, Yoga, New Age, avslappningsövningar, mental träning, Reiki, andlig träning, personlig utveckling samt blandformer av dessa som har ”skapats” i Väst.

Utlärt av en mycket kompetent lärare kan qigong ge fantastiska hälsoeffekter resten av utövarens liv. Traditionell Kinesisk Medicin och qigong har funnits i Väst i knappt femtio år medan det i hemlandet existerat i minst 2300; Väst är precis i allra första början av kunskapsöverföring inom kinesisk medicin. Bland de ämnen som knappt är kända här är bland annat riskerna med felaktigt tränad eller utlärd energiträning, och mörkertalet med sådana elever i olika klasser inom ämnena är stort. I Kina och Indien och Tibet tar man för givet att om du tränar fel så kan du råka illa ut. Där är det lika självklart och odramatiskt som bieffekter på läkemedel är för oss, och det har varit självklart där i tusentals år. Om man frågar vanliga kineser på gatan – kineser som inte själva tränar – så vet till och med de att om man tränar fel eller för någon som inte är mycket skicklig så finns det risker. Det är lika mycket självklarhet för dem som det är för oss att en alvedon är bra mot huvudvärk och tjugo ett bra recept på leverkoma.

Vi kommer att i den här texten använda termen energiskador, då det är en mer korrekt och generellt täckande term än de tidigare som innehåller ordet ”psykos”, en term som täcker in en mycket liten procent av de fall av energiskador som dyker upp, och som gör att man bara bedömer de allra svåraste fallen som energiskador när det i själva verket är en skala från 1-100, inte bara från 80-90.

Vanligaste orsaker till energiskador

I sin gamla och klassiska version är all äkta energiträning eller sinnesträning mycket noggrant uppbyggd i olika lager. Är det högsta kvalitet är också läraren tränad i hur han eller hon diagnostiserar eleven, för att sedan ändra elevens träning allt eftersom utvecklingen går framåt. Den kunskapen är nästan helt okänd i Väst. Problematiken i Väst är att de flesta lärare kan otroligt lite om träningen, vilken sorts träning det än är inom området, och lär ut de få fragmenten de själva har fått lära sig av lärare som bara kunde små fragment. Det gör att informationen som eleverna får till sig ofta är som fem bitar ur ett pussel som egentligen innehåller tusen. De fem bitarna kan fungera bra ihop eller inte, och om eleven får problem är det nästa inga lärare som vet hur de arbetar med det eller reparerar det igen. Ett mycket vanligt scenario är att en lärare lär ut tekniker som faktiskt är mer eller mindre rätt – bara tjugo år fel i träningssekvensen. Eleven får lära sig pusselbitar av träning på universitetsnivå när de i själva verket borde börja där de är, i grundskolan. Sett från västerländsk medicins synvinkel motsvarar det att eleverna borde lära sig grundläggande första hjälpen men istället blir introducerade till neurokirurgi av någon som inte egentligen kan det, men som själv har blivit lärd att ”det är där man börjar”. Den klassiska träningens långsamma uppbyggnad av träningen, vilket ger den absolut starkaste, mest långvariga och djupgående hälsoeffekten, är nästan helt okänd i Väst. De flesta utövare eller lärare här programmeras att tro att de kan plocka upp materialet på helgkurser, eller kanske en kurs med sammanlagt fyrtio timmars utbildning på tre år. Dessa kurser har ofta finansiella orsaker bakomliggande till olika versioner av diplom som saknar en övervakande myndighet som sätter kvalitetskrav. Detta vattnar just nu kontinuerligt ut qigong, Yoga, meditation och traditionell kinesisk medicin i Väst, och gör att västerländsk medicin aldrig har möjlighet att förstå hur djupgående orginalversionen är för hälsa.

Symptombild och skador

Energiskador diagnostiseras genom diagnosteknikerna som kinesiska läkare och qigongläkare kan. Utan ansenlig träning är de komplexa att diagnostisera i en patient eller elev. Ett av de stora problemen med att komma åt dem är att de flesta som får energiskador i Väst (vilket är ett mycket högt antal när det gäller mildare former av energiskador) inte är medvetna om att de har dem. Sett från synvinklarna i traditionell kinesisk medicin eller traditionell qigong med hög kvalitet, så är deras skador uppenbara. Risken för problem ökar om det existerar tidigare sjukdomsbild. Paradoxen blir att de som har ett problem sedan tidigare är de som tjänar mest på att träna – men samtidigt är dem som behöver vara noggrannast i att hitta mycket skickliga lärare om de ska undvika att få ökade problem av träningen. Följande symptombilder är vanliga, om än här enormt förenklade

Exempel på milda energiskador

Personen har stressproblem, går och tränar någonting som man väljer utan att veta att man faktiskt behöver vara noggrann med att välja lärare (speciellt om man har stressproblem). Går kursen. Får veta att det ”är helt riskfritt”. Mår dåligt gång två. Frågar läraren om man ska göra det. Läraren säger ja. Mår ännu sämre gång tre. Går aldrig tillbaka till kursen. Läraren kan inte processen för hur man läker stresskador och kan inte skräddarsy runt den. Eleven har gått back i hälsotillstånd istället för framåt. Andra vanliga och milda former av det är att eleven/patienten fått ökat tryck i bröstkorgen istället för att det dränerats, någonting som äkta qigonglärare vet hur man lär ut och som är kritiskt viktigt i Väst men inte i Kina.

Exempel på energiskador på mellannivå

Går längre träning i någon av ämnena högst upp i den här texten. Börjar träna in fel som sakta stör kroppens energisystem, nervsystem och sinne. Fortsätter träna dem och börjar få hälsoproblem som beror på grund av träningen, men som man inte själva sätter i samband med den. Fortsätter träna, och får sämre och sämre hälsa, men ser inte sambandet. Förhoppningsvis slutar man innan det går alltför snett eller blir ett allvarligt problem som inte går att reparera. De flesta som råkar så illa ut med energiskador får det aldrig reparerat, utan går helt enkelt runt med permanenta förändringar till det sämre i sin hälsa och sitt sinne som de aldrig får behandlade.

Exempel på svåra energiskador

Extrema fall är sällsynta. De uppstår oftast när någon har tränat stora mängder fel. Det är ovanligt att de uppstår på kort tid med lite träning, även om det händer i ett mycket litet antal fall. Vanligt här är att personen har blivit intresserad av träningen, vilken version det än är, och tränar in fel under stora mängder träningstid. Om personen samtidigt saknar övervakning av en kompetent lärare ökar riskerna ytterligare. Extrema fall kan ha alltifrån fysiska problem av större sort – problem med inre organ som inte går att diagnostisera källan till i västerländsk medicin, andningssvårigheter, störningar i nervsystem – till extrem känslomässig instabilitet, koncentrationsstörningar eller verklighetsuppfattningsproblem. Extremversionen av energiskador går att reparera, men kräver lång tid och en lärare som är tränad i exakt hur man gör det, vilket är enormt ovanligt att hitta i Väst. De flesta som råkar så illa ut återhämtar sig sällan helt, utan förblir märkta av det resten av livet. I de fall personen blir hög på träningens energi eller makt är de som en narkoman, och brukar sällan eller aldrig vilja inse att de egentligen har energiskador som kommer från träningsteknikerna de använder.

Energiskador

Energiskador rör sig i en skala på mellan 1-100. I Väst är 1-40 ganska vanligt förekommande bland utövare inom olika tekniker, medan siffran minskar ju högre upp på skalan man kommer. De allra svåraste fallen hamnar i allmänhet på psykiatriska avdelningar där de medicineras, vilket ofta är fallet också i dagens Kina för de som inte vänder sig till den traditionella kinesiska medicinen eller till en qigongläkare (se professor Nancy Chens avhandling Breathing Spaces). De troligaste problemen från olika träningstekniker motsvarar en FASS för energiträning; att lärare kan hela den är extremt sällsynt, till och med i Kina. Problemen kommer att ändras i sannolikhetsgrad beroende vilken sorts träning utövaren har varit inblandad i, och om det är tekniker från hälsoträning, andlig träning eller kampkonstträning som ligger till grund för det de har fått lära sig. Följande sektioner av skador är de vanligaste. Personen kan ha problem ur en kategori eller blandningar av flera.

Fysiska skador – knän, ryggrad, ökad fysisk spänning eller spänning i bindväv

Låsta blodflöden

Sinne – oförmåga att tänka klart eller att sinnet aldrig kan vila

Nervsystem

Skador på energisystem, meridianer och energiflöden i inre organ

Andningsproblem – svårare att andas, inte lättare och friare

Ökad mental och/eller känslomässig instabilitet

Psykoser eller störningar i verklighetsuppfattning som är okontrollerbara

Narcissism och/eller maktproblematik

Jesus-syndromet: ”Jag har lärt mig healing alltså är jag menad att hela andra”

Behandling

Absolut första steget om man känner att en träningsteknik gör en instabil eller konstig och läraren inte verkar veta exakt vad som pågår är att sluta med den omedelbart. I traditionell träning är det mycket exakt uppbyggt så att man först är väl hemmastadd i sin inre värld och att den är stabiliserad innan man ger sig in på starkare tekniker. Den basträning är mycket ovanlig att få i Väst. Följande behandlingsformer kan, om de appliceras rätt, reversera energiskador:

Skräddarsydd qigong (endast qigongläkarspecialisering)

Akupunktur för en äkta akupunkturläkare

Örtmedicin hos en äkta akupunkturläkare

Skräddarsydd meditation (endast meditationsmästare)

Terapi

I mer extrema fall, psykofarmaka

Applikation av behandling

Om det är lättare former av energiskador så är det helt enkelt frågan om läraren kan skräddarsy efter elevens hälsotillstånd. Detta bör vara ett minimikrav på någon som påstår att de kan någon av ämnena, men är sällan det i verkligheten. Det existerar inga krav på lärare inom ämnena nämnda i inledningen på den här texten; vem som helst kan säga att de lär ut utan att kunna stoppas. Just qigong går att skräddarsy till vilket hälsotillstånd som helst, även om ytterst få lärare i Väst verkligen kan göra det. Med svårare fall av energiskador bör de idealiskt sett diagnostiseras, men det är inte tvunget; det viktiga är att man börjar en allmän behandling av patientens tillstånd. En akupunkturläkare kommer att ställa diagnos efter hur patientens system är oavsett orsaken till det. I en del fall – milda som svåra – kan terapi vara en bra övergångsbehandling som gör att patienten får tillbaka lite balans i sitt liv. Extrema fall av energiskador blir ofta behandlade med psykofarmaka på västerländska psykiatriska avdelningar.

Framtiden

Kunskapen om qigong och traditionell kinesisk medicin är i sin linda här i Väst. Den har funnits här i knappt 50 år, och den lilla mängden information som har hunnit överföras är bara ett första skrap på ytan. Nästa utmaning för oss västerlänningar kommer att bli att få kvalitet på kunskaperna och fördjupa dem. Just nu existerar inga yttre kvalitetskrav på qigong och inte tillräckligt med kunskap för att elever ska våga fråga sin lärare hur mycket läraren egentligen kan. Sakta sprids det som är självklarheter i Kina sedan årtusenden, kunskap om att läraren verkligen behöver vara skicklig för att övningarna ska fungera som det var tänkt och att fel utlärd eller tränad qigong- och meditationsträning kan förvärra hälsoproblem, inte bara förbättra dem. Det var först på 1970-talet som kunskap om den stora skadefrekvensen hos hippies som tränade kundalini-yoga skapade termen "kundalinipsykos", vilket senare skulle följas av termen "qigongpsykos" ("qigong psychotic reaction"6) som i sin tur nu har ändrats till den mer precisa termen energiskador på svenska, eller energy-injuries på engelska (kin.zouhou rumo, samt den mycker mer vanligt förekommande diagnosenqigong piancha, "träningsavvikelse inom qigong/energiträning"). Se även artikeln Qigong Psychosis av Bob Flaws7 samt artikeln Qigong Disease av Bruce Frantzis8, och ämnet är en stor del av Nancy Chen´s avhandling5.

Att nämna att qigong kan ha skadliga bieffekter tas fortfarande med stor överraskning av de flesta i Väst, medan en våg av kunskap om det sakta har spridit sig i den lilla klicken seriösa lärare som finns, framförallt i England och USA. I Kina har det varit en självklarhet sedan urminnes tider, också bland vanliga kineser som inte tränar, och ses inte konstigare än kunskapen alla har i Väst om att läkemedel givetvis har bieffekter och inte bara fördelar. Tar du ett läkemedel till fel sjukdom eller i fel dos så är det en självklarhet för oss i Väst att du får problem. Synsättet på energiskador i Kina är precis likadant - en odramatisk självklarhet. Det Väst behöver är att börja få djupet av kunskaperna från traditionell kinesisk medicin och qigong, så att de fantastiska hälsoeffekterna teknikerna har kan ge chansen att komma till nytta för både patienter och personal i Väst. Det finns även ett stort mörkertal av skador inom ”västerländsk akupunktur” som ingen än så länge viljat erkänna eller forska i. Störst mörkertal är sannolikt inom behandlingar på barn, vilken man alltid undviker att behandla med akupunktur i Kina, och på gravida kvinnor. Även ”vanliga” patienter råkar illa ut, men det tas aldrig upp som del av studier om akupunktur då ingen i den nuvarande västerländska medicinen vet vad de ska leta efter.

Den vanligaste reaktionen på informationen här ovan brukar vara bestörtning och chock hos de flesta som hör den i Väst. Det finns ingen anledning till det; grundgenomgången här ovan är lika enkel och självklar i kinesisk medicin som en genomgång av kontra-indikationer och bieffekter i FASS är för oss. Det är dramatiskt bara för att det är nytt. Rätt tränat och utlärt av kompetenta lärare ger qigong fantastiska hälsoeffekter som verkligen gör personens liv mer levande, kontinuerligt friskare och mer balanserat resten av livet. Frågan om energiskador är inte om de finns: varför skulle de inte finnas?

Bibliografi

 1. Shamanism – archaic techniques of ecstasy, Mircea Eliade, Penguin 1964
 2. Huangdi Neijing Suwen, den Gule Kejsarens Inre Klassiker, en bra översättning är Maoshing Ni, The Yellow Emperor´s Classic of Medicine, Shambala 1995. Se första sidan med referenser till dao-yin
 3. Power of the Internal Martial Arts, Bruce Frantzis, North Atlantic 1998, samt ett kapitel om energiskador i Opening the Energy Gates of the Body, Blue Snake Books, nyutgåva 2006
 4. Breathing Spaces – qigong, psychiatry, and healing in China, Nancy Chen, Columbia University Press 2003
 5. DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatry, se Subcultural Syndromes: "qigong psychotic reaction", 1994
 6. Qigong Disease – what it is and what to do about it, Bob Flaws, Kung Fu Magazine, 2000
 7. Chi Disease – how you can get it, how you can prevent it, Bruce Frantzis, Inside Kung Fu, oktober 1992

Andra intressanta böcker att läsa på ämnet är:

 • Chinese Qigong Outgoing-Qi Therapy, Zhongguo Qigong Waiqi Zhifa, Shandong Science and Technology Press 1992
 • Kinesisk Medicin, Suzanne Schönström, Natur&Kultur 2004
 • The Chi Revolution, Bruce Frantzis, 2007
 • Inside the mysterious gate, Alex Kozma (nämner uppbyggnad av traditionell träning och exempel på vad som händer om man inte följer den)