Kommunikation, lösningar, visioner - och gåvan av enkelhet