Kommunikation, lösningar, visioner - och gåvan av enkelhet

Välkommen till Levande Stillhets sektion om NLP - Neurolinguistic Patterning. Här hittar du texter och översikter om NLP och hur det konkret hjälper dig med dina problem. Grenen vi arbetar med är mindre känd och kallas Ekologisk NLP, och du hittar texter om vad det innebär bland de andra här nedan. Texterna tar upp olika ämnen inom verktygslådan som NLP är: de är alla också skrivna för att vara lättlästa och pedagogiska och utan förhandskrav så att du kan få en flygande start.

NLP är specialiserat på att ge dig tillgång till verktygen du har men inte ser. Bland annat ger det dig tillgång till klar kommunikationsförmåga, vilket inkluderar både tekniker och tankesätt som bygger upp förmågan att se lösningar istället för problem. Ett annat stort fokus inom NLP är att skapa klar tankeförmåga fast du är under stark press.

Introduktion till NLP med Cricket Kemp i Kristianstad maj 2012

Här hittar du information om workshopen Cricket Kemp kommer att hålla i Kristianstad nu i maj, den 19e och 20/5. Vi har redan anmälningar till den så om du vill ha chansen att träffa och träna för en av legenderna inom Ekologisk NLP i England så anmäl dig snabbt. Vi samlar fortfarande ihop deltagare till en unik NLP Practitioner som vi hoppas kunna hålla i Malmö; den här workshopen ger dig en chans att se Crickets höga kvalitet och långa erfarenhet inom Ekologisk NLP. Cricket kommer även att hålla en speciell utbildning i Magical Spelling i samarbete med Kristianstad Kommun och deras specialpedagoger. Du kan läsa mer om Magical Spelling och hur lätt tekniken lär barn med stavningsproblem att stava längre ner på den här sidan. Se även Crickets egen hemsida med tekniken, e-bok och youtubevideo, http://www.magicalspellinglimited.com/ (pdf )

Läs mer...

Introduktion till NLP med Cricket Kemp i Malmö november 2010

Workshopen Cricket Kemp kommer att hålla i Malmö i november 2010. Vi har redan börjat få in anmälningar till den, så om du vill ha chansen att träffa och träna för en av legenderna inom Ekologisk NLP i England så anmäl dig i tid. Vi samlar fortfarande ihop deltagare till en unik NLP Practitioner som vi hoppas kunna hålla i Malmö; den här workshopen ger dig en chans att se Crickets höga kvalitet och långa erfarenhet inom NLP. (pdf )

Läs mer...

November 2010 i Malmö: NLP och Tekniker för att hantera jobbiga människor, en en-dags workshop med Cricket Kemp

Här har du chansen att lära dig tekniker som gör dig en bättre vårdare, kundansvarig, säljare, och bara bättre på kommunikation med andra människor i ditt liv. Cricket Kemp kommer att lära ut tekniker för hur du hanterar människor vars beteende är "jobbigt" för dig på något sätt. De här teknikerna kan användas både i jobbet och ditt privatliv, men är viktigare för dig som arbetar med människor som mår dåligt eller är sjuka, vare sig du arbetar inom sjukvården, polisen, socialtjänsten eller som kassör på ICA. OBS: anmäl dig gärna i tid, då vi redan har mycket intresse på den här workshopen. Du hittar mer detaljer om kursen här.

NLP Practitioner i Malmö 2009 med Cricket Kemp

Detta är NLPs grundkurs. I England är den i vanliga fall tio helger i sin fulla version, men för att erbjuda möjligheten att träna för så långtida lärare som Cricket Kemp och Martin Reed har de gått med på att hålla den på fyra gånger fyra dagar i Malmö över 2009/2010. Allt material i kursen följer riktlinjerna från the Professional Guild of NLP - www.professionalguildofnlp.com - som Cricket Kemp är en av grundarna till, en organisation som fokuserar på hög kvalitet och Ekologisk NLP istället för en mer kända versionen som bara fokuserar på att manipulera eller sälja. För the Guild är en NLP Practitioner alltid minst 120 kontakttimmar med lärare, och aldrig en kort kurs som sedan bygger på data- eller hemstudier. Tänk på att det är begränsat antal platser så boka gärna i tid. Du hittar detaljinformation om kursen när du klickar här.

Företagskonsultationer med NLP våren 2009 med Cricket Kemp.

Här har ditt företag eller din organisation möjlighet att boka konsulttid med Cricket Kemp runt dagarna då hon är här för workshopen. I filen här kan du se något av de olika ämnen hon kan hjälpa dig med för att skapa lösningar på problemen du kanske redan har försökt lösa länge själv. Tänk på att det är begränsat antal tider, så boka gärna hos oss i tid. (pdf )

Introduktion till NLP med Cricket Kemp i Malmö april 2009

Workshopen Cricket Kemp kommer att hålla i Malmö i april 2009. Vi har redan börjat få in anmälningar till den, så om du vill ha chansen att träffa och träna för en legend inom NLP i England så anmäl dig i tid. Hennes workshop kommer också att vara startskottet för en NLP Practitioner-kurs med Cricket och lärare tränade av henne med start hösten 2009. (pdf )

Läs mer...Magical Spelling

Ett av Crickets specialområden är hur man lär barn med stavningsproblem eller dyslexi att stava bättre. Hon har arbetat fram en egen teknik för detta baserat på hennes erfarenheter och forskning runt hur ögonrörelser aktiverar olika hjärncentra. Tekniken, som hon kallar Magical Spelling, har hon lärt ut med stor framgång både till barn i olika åldrar och till ungdomsbrottslingar som haft lässvårigheter.

http://www.magicalspellinglimited.com/about/6/how-does-magical-spelling-...

Och här hittar du en kort genomgång av tekniken i sig. Den ger mer effekt när någon skicklig på att lära ut den lär den till dig, men till och med från den här hemsidan har en del barn redan förbättrat sin stavningsförmåga i England.

http://www.magicalspellinglimited.com/about/19/the-magical-spelling-stra...

Och här kan du se video på när hon själv lär ut den (del 1 av 3):

http://www.youtube.com/watch?v=ha1KLUgyzMAViktig kvalitetsinformation:

Cricket är en av grundarna till The Professional Guild of NLP som medvetet arbetar för att höja kvaliteten på utbildningar och etik inom NLP. Deras fokus är Ekologisk NLP. Du hittar information om deras arbete på den här länken:

http://www.professionalguildofnlp.com/Välkommen hit.NLP