IAQ

Individuellt Anpassad Qigong

Här kan du läsa om Levande Stillhets IAQ-program. IAQ står för Individuellt Anpassad Qigong, helt enkelt bara ett annat sätt att säga att vi anpassar qigongträning efter individen, vilket är så qigong har lärts ut i tusentals år. Inte förrän i vår tid har det börjat vattnas ur och populariseras så att det lärs ut till stora grupper människor på en gång.

IAQ-programmet består av åtta paket med inriktning på ett generellt yrkesområde. När vi kommer ut skräddarsyr vi ytterligare efter person, arbetsplats, omgivningar och arbetsuppgift. Beställer du ett IAQ-program så är det inriktat på att minska slitaget ditt jobb ger dig, ge dig övningar anpassade efter hur ditt system och din hälsa är just nu, och ge dig verktyg som gör att du kan utföra din arbetsuppgift bättre. Alla tekniker vi lär ut går dessutom att göra medan du arbetar, utan att det syns utanpå att du tränar dem.

Du kan beställa en lektion eller en hel kurs. Din träning och din hälsa tjänar givetvis på ju fler gånger du tar, då det ger dig längre tid att hinna lära in materialet. Qigong går aldrig att lära sig snabbt, utan tar tid för vem det än är. Men det du lär dig kommer att ge dig mer makt att påverka ditt arbetsliv och din hälsa, resten av ditt liv.

Översikt över baspaketen