Yang Taiji från Yang Luchan: Fu Nei Pai Taiji

Här hittar du länken till en intervju med nuvarande arvtagaren till Fu Nei Pai Taiji, som är en traditionslinje av Yang Tai Chi som har kvar mycket av de gamla seten och uppbyggnaden grundaren Yang Luchan ska ha haft. Kan du redan en del om Tai Chi och dess historia är detta en mycket intressant fördjupning, då den bland annat illustrerar hur mycket som gått förlorat i Tai Chi på vägen, framförallt i den Taiji som kommer från Yang Chengfu.

http://wulinmingshi.wordpress.com/category/yang-style-taiji/