Föreläsningar

Levande Stillhet har föreläst i femton år om flera olika ämnen. Vi håller både vanliga föreläsningar för olika klienter inom offentlig sektor eller företag, samt föreläsningar som del av Levande Stillhets Informationsprogram. Detta erbjuder vi som del av vårt mål att höja kvaliteten på qigong, meditation och traditionell kinesisk medicin i Väst, och dessa föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten.

Här har du ett urval av de ämnen vi föreläser om:

Föreläsningsämnen
  • Hur qigong egentligen fungerar och vad det kan göra för din hälsa

  • Hur qigong och meditation skräddarsys. Både efter individer, deras yrken, deras omgivningar och, inte minst, samhället de bor i

  • Traditionell Kinesisk Medicin - hur fungerar egentligen akupunktur och kinesisk medicin?

  • Kris- och katastrofträning: specifik qigong- och meditationsträning skräddarsydd för människor som arbetar under hot, i krisområden eller i krigszoner
  • Kommunikation. Hur lär du dig att göra den extremt klar för att få excellens i din kommunikation med andra?

  • Vad andlig träning och meditation är. Vilka synsätt har de, och hur de gamla meditationstraditionerna bygger upp sin träning med konkreta tekniker i lager efter lager

  • NLP (många olika fasetter; kontakta oss för mer specifik information)

Varje föreläsning inkluderar textmaterial som vi har skrivit om de olika ämnena. Ofta har dessa också minst en text länkad till dem som ligger tillgänglig här på vår hemsida.

Vi har en glidande skala för arvoden, baserad på vem föreläsningen är riktad till. Du kan nå oss på 0702/23 28 95 eller på info@levandestillhet.se för att få mer information eller för att förhandsboka en föreläsning. Tänk på att vi ofta behöver förvarning med god marginal på grund av mängden bokningar.