Energiskador

Här kommer du att kunna hitta detaljerad information om riskerna som finns inom all energiträning, vare sig det är inom qigong, Tai Chi, meditation, Yoga eller olika versioner inom New Age, som Healing eller Frigörande Andning. I alla gamla traditioner tar man för givet att det finns risker med träningen om du tränar fel eller har en okunnig lärare som lär dig fel. Detta är lika självklart för dem som olika läkemedels bieffekter är för oss.

I den här sektionen kommer du att kunna hitta information om vad energiskador är, vilka symptomen är, och hur du tränar energiträning säkert för att minimera riskerna. Nytt är även vår text för Wikipedia om energiskador, och länken till den hittar du längst ner på den här sidan.

Vi på Levande Stillhet är bland de ytterst få som talar om riskerna med träningen och hur de kompletta traditionerna inom den skräddarsyr för att göra träningen så säker som möjligt. Ämnet brukar vara ytterst impopulärt hos de flesta lärare i Sverige; de flesta som lär ut qigong, Yoga, Healing (Reiki, som vanligast förekommande exempel), New Age, avslappningsövningar eller liknande brukar reagera med ilska på frågor om det finns risker med träningen. En annan vanlig energiskada är från kurser i personlig utveckling där läraren inte lär ut övningar som stabiliserar eleverna utan bara startar en process i dem och sedan försvinner. Återigen, i Kina är kunskapen om energiskador en självklarhet, precis som bieffekter med läkemedel är en självklarhet för oss här i Väst. Vi har FASS: mycket få lärare inom de här ämnena är skickliga nog för att kunna FASS för energiträning, men den finns.

Vi håller på att skriva den här sektionen för att den ska bli så informativ och heltäckande som möjligt. Du hittar enklare förklaringar på ämnet under Traditionell Qigong i sektionen Vad är qigong, samt nu också under vårt helt nya text till Wikipedia i Sverige. Daniel Skyle har forskat i energiskador i tio år och är en av de få som har skrivit om det och spritt information om det öppet till allmänheten. Vi fortsätter även att göra det genom Levande Stillhets Informationsprogram, som genom sina gratis föreläsningar är inriktade på att sprida högkvalitativ kunskap om de gamla traditionerna för att se till att de inte vattnas ur i den snabba takten som sker just nu.

Den mest riskabla träningen som finns i Väst för ögonblicket är olika versioner av andningsövningar och healingteknikerna inom New Age, däribland riskerna med Reiki, men de fulla texterna här kommer att täcka in andra med mindre skaderisk och dessutom symptomen på energiskador. Vi kommer också att titta på hur du lägger upp din träning så säkert och effektivt som möjligt för din hälsa.

  • Levande Stillhets orginalartikel om Energiskador för Wikipedia 2008