Innehållsträd

Ämnen

Traditionell Qigong
 • Nybörjare
 • Mellan
 • Avancerad

Om du tycker att du sitter fast: tips.

”Vad är qigong?”

Traditionell qigong som föregår medicinsk qigong: neigong

Medicinsk qigong

Olika qigong-traditioner
 • Generell uppdelning
 • Schamanism
 • Taoistisk
 • Buddhistisk
 • Konfuciansk
 • "Medicinsk" qigong - meridianqigong
 • Kampkonster
 • Som andlig träning - shengong
Qigong för att läka hälsoproblem eller sjukdomar

Bra hälsa hela livet - ungdom är inte samma sak som frisk

Fallbeskrivningar av elever och deras sjukdomshistoria

Qigong för mental hälsa

Var mycket försiktig med qigong och psykisk sjukdom

Andra sorters energi-/ sinnesövningar

Qigongs effekt på din hälsa när det gäller olika säsonger och deras skiften

Spontan qigong – ”spontaneous qigong”

Kan qigong vara farligt?

Andningsträning inom qigong

Fördjupningstexter

Traditionell Tai Chi

Vad är Tai Chi?

Vad är skillnaden på qigong och Tai Chi?

Tai Chis historia

Tai Chis större stilar

Tidiga rykten

Tai Chi blir till: Chen-stilen

Förvandling: Yangstilen av Tai Chi

Meditationsmästaren: Wustilen av Tai Chi

Udda stilar: Hao och Sun

Tai Chi och kommunismen

Förenklade former inom Tai Chi

24-form, 48, 64, 8, Chen, vapenformer.

Tai Chi som kampstil

Push Hands

Tai Chi för hälsa

Tai Chi för meditationsträning

Tai Chi
 • Nybörjare
 • Mellan
 • Avancerad
Traditionell Meditation

Meditation för hälsa/andlig träning

Vad är andlig träning?

Mysticism - träning, inte tro

Olika traditioner

Taoismen

Vatten- och Eldtraditioner

Andra

Dzogchen - Tibetansk mysticism

Intention

Andlig träning och ett vanligt liv - den eviga balansgången

Andlig hälsa

Andlig träning och fysisk hälsa

Psykiska förmågor

Meditation
 • Nybörjare
 • Mellan
 • Avancerad
Kampkonster

De Inre Stilarna

Yttre stilar

Yttre/Inre

Inre stilar

Inre stilar, träningsmetodik och synsätt

Taijiquan

Xingyi

Baguazhang

Dachengquan/Yiquan

Liuhebafa

Mindre stilar

Traditionsbärare

Familjesystem

Push Hands - Tuishou

Kampkonstträning

Skaderisker

Intention

Makt och maktträning

Kampkonster och energikänslighet

Kampkonster och psykiska förmågor

Kampkonster och hälsa

Skillnaden kampkonst, kampsport och självförsvar

De Inre Stilarna
 • Nybörjare
 • Mellan
 • Avancerad
Traditionslinjer

Vad är en traditionslinje?

Varför är de så viktiga?

Traditionsbärare

Olika starka traditionsbärare

Stresshantering

Vad är stress?

Utbrändhet

Behandling av PTSD med skräddarsydd qigong och meditation

Säker träning om du är stresskadad

De saknade fragmenten om stresshantering som västerländska tekniker missförstått

Träningsråd
Lärarletningstips

Varför?

Lärarletningstips

Krav

Så du vill bli lärare?

Energiskador

Vad är energiskador?

Kliniska energiskador inom TCM: Zouhuo rumo och qigong piancha

Fysiska skador

Mentala och känslomässiga skador

Energikänslighet

Psykiska förmågor

Eldtraditioner

Energiöverföringar

Lågrisk- och högriskqigong

Makt

Träningstekniker med hög skaderisk

Behandlingsproblem

Hur ser du energiskador i andra?

Hur behandlar du energiskador?

Råd till personal inom västerländsk sjukvård som möter energiskador

Råd och tips till dig som är lärare
Andningsträning

Den missförstådda vetenskapen

Bristen på kunskap i Väst

Andningsträning: den noggranna processen och dess övervakning

Riskerna med andningsträning

Känslomässig kvävning med andningsträning

Andningsproblem

Varför västerlänningar aldrig bör göra andningsträning när de börjar träna

Olika nivåer av andningsträning

Skillnad i uppbyggnad i andningsträning mellan buddhistisk träning och taoistisk

Skillnad i uppbyggnad i andningsträning mellan Yoga och qigong

Andningsträning inom kampkonster

Tecknet qi och missförståndet med betydelsen mellan energi och andning

Den nya frälsaren: andningsträning och säljande PR i Väst

Klinisk diskussion: i vilka fall behövs verkligen andningsträning snabbt?

Fördelar med andningsträning och dess användning i träningen

Legender

Tai Chi

Qigong

Shaolin

Qi

Kongjing – att flytta utan att röra

Hård qigong

Definitioner
Definitioner av ord som används på den här sajten
Gloslista
Gloslista över namn och facktermer
Energikänslighet
Traditionell Kinesisk Medicin

Vad är akupunktur?

Översikt över Traditionell Kinesisk Medicin

Fem Elementsteori

Varma och kalla sjukdomar

Påverkan från elementen och säsongerna

Diagnostekniker

Blad, gren, stam och rot: rotdiagnostik i Traditionell Kinesisk Medicin

Kinesisk medicin i Kina idag

Några exempel på vad kinesisk medicin fixat och som västerländsk medicin inte klarade av

Boklista

Meridiansystemet

Hitta någon med den fulla läkarutbildningen

Intention
Vad är intention i träningen?
Qigong idag i Sverige

"Marknaden"

Inom sjukvården

Inom företagsvärlden

”Diplomerade Qigong-instruktörer”

Tänk på att termen "Auktoriserad qigong-instruktör" är olaglig i Sverige

Ansvar

Lagstiftning

Framtiden och qigong i Väst

Framtiden och qigong i Öst