Basträning och generell uppbyggnad i Levande Stillhets Qigongträning

Välkommen hit. Den här texten handlar om den grundläggande träningen som är del av all qigong vi lär ut här på Levande Stillhet, och hur vi lär ut den. I alla äkta qigong- och meditationstraditioner är basträning det viktigaste som finns. På kinesiska heter det jibengong, och bra basträning anses vara den största gåvan en läraren kan ge en elev. Du kan läsa en separat text bara om basträning i sektionen Vad är Qigong: texter, har du tid så rekommenderar vi gärna att du läser den först - den kommer att göra att du förstår denna texten mycket bättre.

De flesta lärare som lär ut i Väst lär inte ut basträning. Ofta inte ens de som faktiskt tränades i den när de själva började. Till stor del beror det på kultur och pengar: västerlänningar har inte tålamodet som det krävs för att bygga upp träningen, och om de inte har det stannar de inte och betalar kursavgifter. De lärare som tror på att det här är sant, (det gör inte vi på Levande Stillhet; vår erfarenhet säger tydligt att om elever får reda på hur viktig basträningen är så stannar de ändå) de hoppar gärna över den här kritiskt viktiga delen av träningen för att se till att eleverna stannar kvar. Den förklaringen är del av varför qigong och meditation börjar vattnas ut helt i Väst.

Vi på Levande Stillhet har tränat qigong, meditation och de Inre Stilarna i snart tjugo år. Vi kan ett tjugotal qigongset på djupet, och de flesta av dem lär vi inte ut förrän elever har tränat i minst fem år. Nu ska vi förklara varför, och hur träningen fungerar om du vill att den ska fungera som det faktiskt var tänkt.

De flesta gamla och äkta qigongset är inte nybörjarmaterial. De ger en otrolig hälsoeffekt, de rensar upp i ens system och de gör att din hälsa växer genom hela livets gång, men – ett viktigt men – de kräver en hel del grundmaterial för att få dem att fungera. Vår basträning är bland annat i form av enklare qigongövningar och tekniker som man sedan lägger in i de äkta, gamla qigongseten från den taoistiska träningen i traditionslinjerna vi ingår i. Det här upplägget är det samma hos alla lärare som har äkta och traditionellt material inom qigong, meditation eller de Inre Stilarna.

Mycket få lärare i Väst känner till den här informationen överhuvudtaget. De kan helt enkelt inte lära ut träningen som den är tänkt, för de fick aldrig själva lära sig den. Men till och med en del av dem som faktiskt har den träningen lär inte ut den, dels för det vi nämnde nyss, men också för att de tror att eleverna blir uttråkade när det tar för lång tid... Det gör att ingen elev någonsin kommer i närheten av kunskaperna och skickligheten den läraren hade, för ingen av dem tränas som läraren tränades själv. Det gör också att qigong, äkta, genuin qigong, sakta suddas ut, för den existerar inte utan basträning.

Följande sektioner är en kort översikt över det grundläggande materialet i Levande Stillhets Basträning. Du kan se det som verktyg i en verktygslåda; du bygger sakta upp fler och fler av dem, men du vill alltid börja med ett litet antal verktyg som du vet hur du använder fullt ut. En äkta målare vill ha grundfärger och veta hur man blandar dem för att skapa hela skalan: ingen äkta målare samlar på alla nyanserna av rött från ljusrött till djupaste vinröd och struntar i de andra (om han inte är Picasso och redan kan använda alla de andra färgerna fullt ut...). Här följer nu en översikt över basträningen hos Levande Stillhet. Alla tekniker i vår basträning är skräddarsydda efter problemen vårt samhälle har, och efter att neutralisera den specifika belastningen det skapar på elevens kropp, sinne och energisystem.


Att landa

Basteknik inom all traditionell qigong, all traditionell meditation och de Inre Stilarna. Teknikerna för att landa gör att du släpper vad ditt sinne och ditt nervsystem har igång just nu, och låter dig landa tillbaka i din fysiska kropp. Utan den här nivån försöker folk hoppa från sin vardagsstress till avslappning och stillhet, vilket sällan går speciellt bra. Hoppet kommer dessutom att programmera in spärrar i din träning längre fram. Att landa är en enormt viktig teknik att ha med sig, både i din vardag och i din träning.

Att ha förmågan att bara träna rörelsen för att smälta den och låta ditt nervsystem slappna av

Ett nödvändigt träningssteg för att smälta rörelser i qigong likaväl som sittandet i sittande meditation. Det är här som läraren måste ha mod och viljestyrka att säga ”nej” till elever och låta dem fortsätta bara träna en eller ett fåtal rörelser utan att lägga till något i dem. Lägger man till information direkt i nya rörelser så spänner det elevens nervsystem och programmerar det att bli stressat i träningen. Förmågan att kunna träna bara rörelsen blir viktigare och viktigare ju mer inre form du lär dig, annars integrerar inte ditt nervsystem träningen. Du kan läsa mer om skillnaden på basträning och fyrverkeriträning i texten om basträning under Vad är qigong: texter.

Mjukhet och avslappning

Specifika tekniker för att sakta lära in hur man får kropp, sinne och energi mjuk. Mjuk är inte samma sak som avslappnad, och vi använder sällan ordet avslappnad då de flesta man säger det till i Väst spänner sig omedelbart... Grundteknikerna för mjukhet lär man sig i basträningen. Utan dem är det faktiskt så att många människor, även de som tränat i tjugo år, tränar qigong ganska spänt, för de fick aldrig lära sig mjukheten i basträningen.

Jordning och rot

Kritiskt viktig teknik i vårt samhälle. Jordning är en teknik med ett dussin olika större lager i sig, och flera komponenter i träningen i vart och ett av dem. Här lär du dig grunderna i att det är bra för dig att släppa vikt och energi neråt, och hur du sakta bygger upp förmågan att ändra det i ditt system så att du gör det även i din vardag. Stress och ilska tvingar energi uppåt. Alla grundtekniker inom Vattentraditionen fokuserar på att få ett mjukt flöde av energi igång neråt, som neutraliserar den enorma mängden av det uppåtgående vårt samhälle har. Varning: vi råder dig verkligen att inte träna tekniker där du lär dig känna igenom din kropp från fötterna och uppåt. Detta kommer att göra det lättare för dig att bli stressad och arg, inte tvärtom.

Stabila knän och ben

En vanlig miss, speciellt från kinesiska lärare, är att inte lära ut basträningen som gäller hur man stabiliserar knän och ben. Kineser växer i allmänhet upp med att sitta på huk, och har genom det och genom tjockare korsband stabilare knän än västerlänningar som växer upp med att sitta på stolar. Det gör att basträningen på just detta är extra viktig. Den vanligaste fysiska skadan inom qigong och Tai Chi i Väst är knäproblem. Utan stabiliseringen av knän och ben i basträningen skapar man problem inom elevens träning längre fram i tiden.

Att länka sinne till kropp

Grundläggande tekniker för hur man länkar sinne till kropp, både i hur man känner kroppen med sinnet, men också i vilka lager man känner i kroppen och i vilken takt. Dessutom också hur man använder intention i träningen. Dessa tekniker är basen för att längre fram kunna känna qi, livsenergi, i träningen med precision. Utan den här tekniken är alla lager i mer avancerad traditionell qigong stängda för eleven.

Nervsystem

Hur du lär dig att känna hur ditt nervsystem reagerar, och hur du lär dig att använda träningen efter var ditt nervsystem är just nu, inte var du vill att det ska vara. Detta har bland annat att göra med hur du använder hastighet i träningen. För långsamt kommer att spänna dig, för snabbt kommer att stressa upp dig.

Qigong för rygg och ryggrad

En av traditionerna Levande Stillhet ingår i är Bruce Frantzis version av Vattentraditionens träning. I klassisk taoistisk träning inkluderas stora mängder ryggradsqigong. Frantzis lär ut allt mer avancerade nivåer av ryggradsqigong som del av sitt system, och på Levande Stillhet lägger vi alltid grunden till de nivåerna genom enkla qigongövningar som stabiliserar och mjukar upp ryggraden, ger den mer rakhet och bättre hälsa, och sedan lär dig hur du länkar rygg och ryggrad till dina ben. Vill du få frisk rygg måste du ha bra kopplingar från ryggraden till benen (se tidigare punkt om benstabilitet).

Att kunna lägga in alla tekniker i vardagen

Allting Levande Stillhet lär ut i träningen är designat för att kunna läggas in i elevens vardag. Detta beror bland annat på vårt fokus på precis inre form (se texten om Traditionell Qigong i sektionen Vad är qigong: texter) som man gör inuti i kroppen med sinnet i träningen, men då också kan träna på betald arbetstid utan att det syns för att rensa upp stress och förbättra sin hälsa medan man jobbar. Del av våra skräddarsydda privatlektioner och Företagsprogram är hur man använder specifika versioner av inre form för att fixa belastningarna och problemen som uppstår i olika yrken.


På Levande Stillhet lärs alltid det här programmet sakta in först, under flera år, och lär aldrig ut för avancerad träning till elever. Det är mycket lätt att lära ut för avancerad träning – och mycket roligare för läraren - men enormt ansvarslöst för elevens hälsa, och läraren vattnar samtidigt ut både versionen av qigong de själva använder och qigong som helhet i Väst.

Så. Nu har du fått lite insikt i vad basträningen innebär, och hur vi lägger upp den här på Levande Stillhet. För dig som vill läsa mer finns det en fördjupningstext om basträning i sektionen Vad är qigong: texter. Om du hittar en lärare som kan basträningen inom qigong, meditation eller Inre Stilar så tacka din lyckliga stjärna. Är de sedan villiga att lägga tiden på att lära dig den så var enormt tacksam: det kräver stora mängder tålamod av läraren, och, i vår kultur, stora mängder mod att säga ”nej” till att lära ut så snabbt som samhället programmerar oss att anse är ”normalt”. Är du seriöst intresserad i träningen, eller seriöst intresserad av att kunna bibehålla stabil hälsa resten av ditt liv, så lägg tid på din basträning. Den är basen all din framtida träning står på; den avgör hur långt din träning kommer att gå, och hur säker och effektiv den blir för din hälsa.

Lycka till med din träning.